РЕШЕНИЕ

 

   121

 

гр. Троян, 13.05.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публично  заседание на тринадесети май две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на

прокурора ...……………....................…..... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гражданско дело №  1234 по описа  на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:  

        Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

        С молба от 31.03.2014 г. ищеца по делото П.Д.Ч. *** на основание чл. 247 от ГПК е поискала да бъде поправена очевидна фактическа грешка в решение № 39 от 04.03.2014 г., постановено по настоящето дело, тъй като съда неправилно е посочил в решението си  - на стр. 5, че сторените съдебно-деловодни разноски следва да се изплатят на И. Д.Д., вместо на ищцата П.Д.Ч..

        При хипотезата на чл. 247 ал. ІІ от ГПК съда е изпратил копие от молбата съответно на другата страна и е дал възможност в тридневен срок да бъде представен писмен отговор, което не е сторено.

        Съдът е преценил, че не следва страните да бъдат призовани в открито съдебно заседание.

        При тези данни настоящата инстанция приема, че е налице хипотезата на чл. 247 от ГПК – очевидна фактическа грешка и ще следва тя да бъде изправена в настоящото производство. Очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.

        Ще следва да се допусне поправката на очевидната фактическа грешка като на стр. 5 от решение № 39 от 04.03.2014 г., предпоследен абзац, вместо „И. Д.Д., ЕГН **********,***” да се чете ”П.Д.Ч., ЕГН **********,***”.

        Водим от горното и на това основание съда

 

Р Е Ш И:

 

        ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 39 от 04.03.2014 г. по гр. дело № 1234 от 2013 г. по описа на ТРС като на стр. 5, предпоследен абзац, вместо „И. Д.Д., ЕГН **********,***” да се чете ”П.Д.Ч., ЕГН **********,***”.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                                     Районен съдия: