П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян  13.05.2014 год.

 

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание   на   тринадесети май,  две хиляди и  четиринадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

Съдебен секретар : Мария Станчева

сложи за разглеждане  частно гражданско  дело  № 372 по описа  за 2014 година  на ТРС,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  14.10  часа се явиха: НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

Производство по реда на чл.117 ал.5 и сл. от Правилника за администрацията на съдилищата.

Ищец по гр.дело № 38914/2013 г. по описа на делегиращия СРС – ЗД”БУЛ ИНС” АД гр. София – р.пр. представител не се явява

Ответник по гр.дело № 38914/2013 г. по описа на делегиращия СРС –Н.Д.С.  – р.пр. не се явява.

Свидетелят  допуснат до разпит по делегация, съгласно изпратена съдебна поръчка от РС- гр.София  - П.М.С. –налице.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по постъпила за изпълнение съдебна поръчка на Районен съд гр.София, за разпит по делегация на свидетеля П.М.С., допуснат до разпит с определение от 19.03.2014 г.  по гр. дело № 38914/2013 г. на РС – гр.София.

Сне се самоличността на свидетеля както следва:

 П.М.С. – 40 г.,  неосъждан, без родство със страните по делото.

На свидетелят се напомни отговорността по чл. 290 от НК.

Свидетеля обещава да говори истината.

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля по поставените въпроси във въпросния лист.

ВЪПРОС № 1 – Посетил ли е на място ПТП от 20.03.2011 г. реализирано в с. Решак, между л.а. „Форд Фиеста” и л.а. „Ситроен Берлинго”?

ОТГОВОР НА СВИД.П.С.: - Работя като мл. автоконтрольор  в „Пътна полиция” при РУП Троян. Посетил съм подобно ПТП, но става въпрос за с.Орешак, Община Троян. Датата не си спомням, спомням си за случая.

 

ВЪПРОС № 2 – Каква е била обстановката когато е пристигнал на местопроизшествието – и двата леки автомобила ли са били на място, съответно водачите им?

ОТГОВОР НА СВИД.П.С.: - Пострадалият автомобил „Ситроен Берлинго” си беше на мястото където е ударен, тоест на адреса на собственика, до колкото си спомням. А другият автомобил  „Форд Фиеста” беше прибран в дома на водача Н.С..  Когато ние отидохме водачи в автомобилите нямаше.

          ВЪПРОС № 3 – Кога и как е установен участник 1 в ПТП – Н.Д.С.?

ОТГОВОР НА СВИД.П.С.: - Когато отидохме на място, огледахме ударената кола и установихме, че  е оставена следа от цвета на автомобила на виновния водач.  Не си спомням по какво установихме, че това е „Форд Фиеста”, най-вероятно по останал елемент с емблемата/надпис/ на колата. Знаейки вече цвета и марката на автомобила,  в района на с.Орешак започнахме проверка на автомобилите с тази марка и този цвят. Тъй като във връзка с работата ми на мл. автоконтрольор  съм имал контакти с лицето Н.С. и се сетих, че той управлява автомобил със същото описание и затова отидохме в дома му. Автомобила беше паркиран под един навес в двора му. Първо видях, че по автомобила има следи, които съответстват на тези  оставени по ударения автомобил,  тоест безспорно с този автомобил е извършено ПТП-то. Извикахме водача на автомобила и той си призна, че е извършил ПТП-то, след което се е прибрал в къщи.

ВЪПРОС № 4 – Кога е съставен протокол за ПТП по случая?

ОТГОВОР НА СВИД.П.С.: - Когато констатирахме ПТП-то и  установихме кой е виновния  водач,  тогава съставихме протокола за ПТП. 

ВЪПРОС № 5 – Какви са причините, поради които на горепосочения участък не му е извършена алкохолна проба?

ОТГОВОР НА СВИД.П.С.: - Причините са, тъй като е налице напускане на местопроизшествие, тоест много часове са минали от възникването на ПТП-то и установяване на водача, който  го е напуснал.

 

Съдът счита, че на свидетеля П.М.С. следва да се изплатят 15.00 лева,  от внесен по делото депозит, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на свидетеля П.М.С. 15.00  - петнадесет лева, от внесен по делото депозит.

 

С ОГЛЕД изчерпване на въпросите,  СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.дело № 372 от 2014 г. по описа на Троянски районен съд.

Изпълнената съдебна поръчка да се изпрати на Районен съд гр.София.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.20  часа.

                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: