РЕШЕНИЕ№ 24

гр. Троян, 20.02.2014 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и трети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Д. Ютерова при    секретаря    М.    С.    и    в    присъствието    на    прокурора

........................................................................................... като разгледа докладваното от съдията -

Ютерова гр. дело № 982 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе -съобрази:

Д.Ц.К. и М.Н.К., лично и като представители на малолетното си дете Ц.М. К. *** са предявили два обективно съединени иска срещу М.С.Д. ***0 000 лева, произлизащи от причинени неимуществени вреди /2 000 лева за детето и по 4 000 лева за двамата родители/ и 950,00 лева имуществени вреди на основание чл. 45 и чл. 52 от ЗЗД в резултат на ПТП, както подробно е изложено в исковата молба. В подкрепа на твърдението си ищците са ангажирали писмени и гласни доказателства, в съдебно заседание се представляват от адвокат Светослав И. ***, който от името на доверителите си моли съда да уважи исковете и да осъди ответника да им заплати така посочената сума за претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди вследствие на ПТП и разноските по делото.

На ответникът М.С.Д. е изпратено копие от ИМ и доказателствата към нея при условията на чл. 131 от ГПК. В предвидения месечен срок същия е представил писмен отговор, в който е изразил становище, че предявения иск е неоснователен. На основание чл. 219 от ГПК по негово искане съда е конституирал като трето лице - помагач ЗК „ Лев Инс" АД гр. София. В с. з Д. е представляван от мл. адв. Цветомир Ангелов от АК • гр. Ловеч, който счита искът предявен от малолетната Ц. К. за частично основателен, а от ищците Д. и М. Къдрекови за изцяло неоснователни и моли съда да отхвърли предявените искове.

Третото лице - помагач на страна на ответника М.С.Д. е представил молба, с която заявява, че изцяло оспорва по основание и размер предявените искове.

От приложените към делото писмени доказателства: епикриза на Ц. К. ***/2013 г., съдебно-медицинска експертиза № 51/2013 г. на Ц. К., постановление на Районна прокуратура Троян от 09.07.2013 г. за прекратяване на наказателно производство, копие от удостоверение за раждане на Ц. К., договор за продажба на МПС с нотариална заверка на подписите с рег. № 1200/19.03.2013 г. на Димитър Кънчевски, нотариус с район РС-Троян с рег. № 525 на НК, застрахователна полица № 22112002877583 с период на действие 19.12.2012 г. до 18.12.2013 г. към ЗАД „Лев Инс", добавък № 1 от 19.12.2012 г., сметка № У1/12 -- 0970548 от 22.03.2013 г., уведомление от 19.03.2013 г. до ЗК „Лев Инс", писмо на Районна прокуратура гр. Троян изх. № 340/31.10.2013 г. с приложено към него досъдебно производство № 104/2013 г. по описа на РУПолиция" Троян, копие на гаранционна карта от 15.03.2013 г. с касова бележка и удостоверение № 1021 от 30.03.2013 г. изд. от СОУ „ Васил Левски" Троян от показанията на разпитаните свидетели М.П.Д. и Н.М. К., както и от допусната и изслушана комплексна съдебно-медицинска и съдебно-психологична експертиза с вещи лица д-р М.Г. *** и М.Д. ***, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Ответникът М.С.Д. на 12.03.2013 г. управлявал по улиците на гр. Троян лек автомобил марка „БМВ модел 316", с регистрационен № ОВ 0415 В А, собственост на Р. Н. Пълевски с ЕГН **********. Д. периодично подавал повече газ, за да изпробва мощността на автомобила. С управлявания от него лек автомобил Д. *** и достигнал до кръстовището с улица „Христо Ботев", където спрял на знак „Стоп" с намерение да направи ляв завой и да се включи по улица „Христо Ботев" в южна посока. В това време на отсрещния тротоар се намирала Д.К. заедно с 9-месечната си дъщеря Ц. К., която била в детска количка

При потеглянето Д. подал прекомерно силно газ, при което задните гуми на автомобила започнали да се превъртат с шумно свестене. Д. не могъл да реагира навременно и адекватно в създалата се обстановка и изгубил контрол върху управлявания от него автомобил. В следствие на високата скорост, превозното средство се занесло първо на дясно, след това на ляво, излязло от кръстовището и ударило намиращата се на отсрещния тротоар Д.К. и детската количка, в която стояла дъщеря й Ц. К..

Д.К. и Ц. К. били откарани веднага след инцидента в МБАЛ гр. Троян, като на Ц. К. е поставена диагноза: Травматичен шок. Мозъчно сътресение. Разкъсно-контузна рана на челото. Охлузни рани по дясната ръка.

Образувано е досъдебно производство № 104/2013 г. по описа на РУП-гр. Троян, което е приложено по настоящето дело, първоначално срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 343 ал. 1 б. „Б" от НК, като в хода на разследването, се установило, че извършителя е ответника М.Д., затова че на 12.03.2013 г. в гр. Троян ул. „Христо Ботев" до кръстовище с ул. „Симеон Велики" при управление на МПС - лек автомобил марка БМВ с рег. № ОВ0415 В А, собственост на Р. Н. ***, нарушил правилата за движение - чл. 20 ал. 1 от ЗДвП, в следствие на което по непредпазливост причинил средна телесна повреда -черепно-мозъчна травма на Ц.М. К. ***.

В хода на разследването била назначена съдебно - медицинска експертиза, от заключението на която е установено, че травматичните увреждания са в причинно - следствена връзка с пътно-транспортното произшествие и са причинили на Ц. К. разстройство на здравето временно и неопасно за живота. Това увреждане представлява лека телесна повреда по смисъла на чл. 130 ал. 1 от НК. Въз основа на това заключение с постановление на Районна прокуратура гр. Троян от 09.07.2013 г. е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 104/2013 г., тъй като причиняването на лека телесна повреда по непредпазливост при престъпления по транспорта не представлява престъпление от общ характер и за това деяние не се носи наказателна отговорност, а обезщетение за претърпените вреди следва да се търси по реда на гражданското съдопроизводство.

Ответникът не оспорва извършеното нарушение и механизма на настъпилото ПТП.

    В резултат от пътния инцидент ищците като родители на пострадалото дете твърдят, че са претърпели и търпят и до момента постоянни притеснения за неговото здраве и емоционален дискомфорт, придружен със самообвинения. Д.К. е в постоянен стрес при форсиране на двигатели когато излезе на разходка с детето из града. Психическото й състояние след пътният инцидент е нестабилно. Детската количка е потрошена напълно и е невъзможно да бъде използвана по предназначение, което е наложило закупуването на нова.

С оглед доказване състоянието и стреса, който са преживели ищците като доказателство по делото са допуснати гласни доказателства, като показания са дали родителите на Д. и М. К. -М.Д. и Н. К.. Свид. М.Д., излага, че когато е станало произшествието, тя се прибирала от града. На тротоара до блока на кръстовището видяла детската количка на внучката си счупена на парчета. Първоначално си помислила, че детето не е живо. На тротоара имало събрани много хора и тя ги попитала какво се е случило. Те й отговорили, че на майката няма нищо, а детето е откарано в болницата. Д. веднага отишла там. Целия ден стояли в болницата, притеснявали се за състоянието на детето. След като внучката на свидетелката била изписана от болницата, са я водили няколко пъти на преглед. Д. излага, че детето е било малко и не е разбрало какво се случило, но дъщеря и и към момента изпада в силен стрес, ако чуе свестене на гуми по улицата, състоянието й не се е подобрило. Свид. Н. К. излага, че в деня на инцидента работили заедно със сина си, който е баща на детето. След като ги информирали, веднага тръгнали на мястото на инцидента. Сина му изпаднал в силен стрес и не могъл да разбере веднага какво се е случило. На мястото видели счупената количка и свидетеля си помислил, че е станало най-лошото. К. описва, че снаха му, която е била пряк очивидец на случилото се, е в постоянен стрес от тогава. Страхува се да управлява кола, страхува се от другите коли по улицата. След инцидента сина на свидетеля бил напрегнат, изнервен, постоянно се притеснявал за състоянието на детето си и дали ще има някакви последствия. Количката била напълно унищожена и се наложило да се купи друга количка за детето, която била на стойност около 900 лева.

За изясняване на обективната истина по делото съда е допуснал и изслушал комплексна съдебно-медицинска и съдебно-психологична експертиза. Вещите лица д-р М.Г. и М.Д. са работили по писмени данни и извършили преглед на детето Ц. К., и психологично интервю с Д.К. и М.К.. В заключението се приема, че към момента на произшествието на Ц.М. К. е причинена рана в областта на главата, която е причинила временно и неопасно разстройство на здравето. Не се очакват трайни последици от тази повреда. Налице е само белег цикатрикс от раната на челото, с дължина 1,5 см и белезникав цвят, който ще остане, както пояснява д-р Г. в съдебно заседание. Майката - Д.К. е очевидец, но не е пострадала от произшествието. Не са налице данни за каквито и да било органични изменения или травматични такива. Бащата - М.К. не е присъствал на ПТП.

Експертизата е приела, че Д.К. и М.К. са преживели травматичен стрес и тяхната реакция е нормален отговор на абномни и травматизиращи обстоятелства. Наличните данни по делото и събраната информация от пострадалите лица, описват разгърнатата картина на травматична криза, с обичайното преминаване през отделните фази на преработка на психотравмата. Травматичното събитие е включено в индивидуалния опит на пострадалите, оставило е своите следи. В рамките на психологическото прогнозиране експертите считат, че преживяната психотравма няма да доведе до трайни проблеми и негативни последици за личността на пострадалите.

Предвид възрастта на пострадалата Ц.М. К., преживяното ПТП не се е отразило на психологичното й състояние. Общото развитие на детето в познавателната, афективната и социално-комуникативна сфери е съответно на възрастта му.

Д.К. е  очевидец,  но телесно не  е пострадала от произшествието. Не са налице данни за каквито и да било органични изменения или травматични такива.

Телесни повреди при Ц. К. описани в приложената по делото епикриза, следва да отзвучат за около 12-15 дни.

Във връзка с така преценените доказателства и изяснена фактическа обстановка се налагат следните изводи: Разпоредбата на чл. 45 от ЗЗД урежда т. нар. деликтна отговорност, която е вид гражданска отговорност. Тя възниква само ако е осъществен фактическият състав на непозволеното увреждане, т. е. налице са виновно деяние, вреда, причинна връзка между тях. Описаните елементи от фактическия състав следва да съществуват комулативно. С оглед възраженията на ответника, следва да се отбележи, че активно легитимиран в подобен процес е всеки, който претендира, че е претърпял било имуществени или неимуществени вреди от непозволеното увреждане. В настоящия казус ответника не оспорва извършеното от него нарушение, Д. заявява, че съжалява за случилото се. По случая е образувано досъдебно производство, което е прекратено. При това положение съда следва да приеме, че е налице виновно поведение от страна на ответника.

В настоящия казус решаващия съд приема, че виновното и противоправно поведение на ответника Д. е довело до нанесените и претендирани от ищците неимуществени и имуществени щети, изразяваща се в причинени болки и страдания по отношение на детето Ц. К. и стрес, душевни терзания и притеснение по отношение на ищците, които са неговите родители, и съответно материални щети по увредената детска количка.

Предвид така установеното и на оснавние чл. 52 от ЗЗД, съдът намира, че за понесените от ищците в следствие претърпените от тях притеснения, стрес и страдания с обезщетение, съответно от 2 000 лева за детето Ц. К., 4 000 лева за майката Д.К., която е била пряк очевидец на инцидента с детето й, и 3 000 лева за бащата М.К., същите ще бъдат справедливо обезвъзмездени по смисъла на закона за причинените им неимуществени вреди, като над този размер до претендираните 4 000 лева за бащата се явява неоснователен, поР. което следва да бъде отхвърлен.

Претендираните имуществените вреди следва да се примат в установения размер от експерта по досъдебното производство, което е прието като доказателство по делото, а именно 788,50 лева.

С оглед изхода на делото и разпоредбата на чл. 78 ал. I от ГПК ответника ще следва да заплати на ищците цялата претендирана сума по сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 1 600 лева, тъй като отхвърлената част от исковете е незначителна. Относно направеното възражение за прекомерност на заплатения адвокатски хонорар, съда намира същото за неоснователно, тъй като, видно от представеното адвокатско пълномощно адв. С.И. е представлявал в процеса двама от ищците Д. и М. Къдрекови, а и следва да се вземе предвид и материалния интерес на исковата претенция. Водим от горното съдът

РЕШИ:

ОСЪЖДА на основание чл. 45, вр. чл. 52 от ЗЗД М.С.Д. *** ЕГН ********** да заплати на Д.Ц.К. ***, ЕГН ********** и М.Н.К. ***, ЕГН **********, в качеството им на родители и законни представители на Ц.М. К., ЕГН ********** сумата 2 000 - две хиляди лева, представляваща причинени неимуществени вреди в резултата на ПТП, виновно извършено от ответника на 12.03.2013 г. в гр. Троян, на ул. „Христо Ботев", ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането 12.03.2013 г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА на основание чл. 45, вр. чл. 52 от ЗЗД М.С.Д. *** ЕГН ********** да заплати на Д.Ц.К. ***, ЕГН ********** сумата 4 000 четири хиляди лева, представляваща причинени неимуществени вреди в резултата на ПТП, виновно извършено от ответника на 12.03.2013 г. в гр. Троян, на ул. „Христо Ботев", ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането 12.03.2013 г. до окончателното изплащане на сумата, а на М.Н.К. ***, ЕГН ********** – сумата 3 000 - три хиляди лева, представляваща причинени неимуществени вреди в резултата на ПТП, виновно извършено от ответника на 12.03.2013 г. в гр. Троян, на ул. „Христо Ботев", ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането 12.03.2013 г. до окончателното изплащане на сумата, като иска до пълния му размер от 4 000 лева отхвърля като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД М.С.Д. *** ЕГН ********** да заплати на Д.Ц.К. ***, ЕГН ********** и М.Н.К. ***, ЕГН ********** сумата 788,50 - седемстотин осемдесет и осем лева и 50 стотинки, представляваща причинени имуществени вреди в резултата на ПТП, виновно извършено от ответника на 12.03.2013 г. в гр. Троян, на ул. „Христо Ботев", ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането 12.03.2013 г. до окончателното изплащане на сумата, като иска за претендирани неимуществени вреди до пълния размер от 950 деветстотин и петдесет лева ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА М.С.Д. *** ЕГН ********** да заплати на Д.Ц.К. ***, ЕГН ********** и М.Н.К. ***, ЕГН ********** по 800 - осемстотин лева сторени съдебни разноски, възлизащи общо в размер на 1 600 лева, а на Държавата по сметка на съдебната власт - 150 -сто и петдесет лева за допуснатата и изслушана комплексна експертиза.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ЛОС в двуседмичен срок от съобщението.

Районен съдия: