П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян  18.02.2015 год.

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание   на    осемнадесети февруари,  две хиляди и  петнадесета година в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

Съдебен секретар : М.С.

сложи за разглеждане  частно гражданско  дело  № 111 по описа  за 2015 година  на ТРС,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  14.05  часа се явиха: НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

Производство по реда на чл.117 ал.5 и сл. от Правилника за администрацията на съдилищата.

Ищците по гр.дело № 15283/2013 г. по описа на делегиращия СГС – С.М.В.  и В.В.П.  - р.пр. не се явяват.

Ответник по гр.дело № 15283/2013 г. по описа на делегиращия СГС – ЗД „БУЛ ИНС” АД – р.пр. представител не се явява.

Свидетелят  допуснат до разпит по делегация, съгласно изпратена съдебна поръчка от Софийски градски съд  - М.Н.В. –налице.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по постъпила за изпълнение съдебна поръчка на  Градски съд гр.София, за разпит по делегация на свидетеля М.Н.В., допуснат до разпит с определение от 29.12.2014 г.  по гр. дело № 15283/2013 г. на  Софийски градски съд.

Сне се самоличността на свидетеля както следва:

М.Н.В. – 40  г.,  неосъждан, без родство със страните по делото.

На свидетелят се напомни отговорността по чл. 290 от НК.

Свидетеля обещава да говори истината.

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля по поставените въпроси във въпросния лист.

ВЪПРОС № 1 – Помните ли ПТП от 16.09.2012 г., при което лек автомобил „Ауди” е блъснал пешеходец на ГП  І – 4 от гр.Варна към гр.София?

ОТГОВОР НА СВИД. М.В.: - Датата не я помня, но произшествието си го спомням. Лек автомобил „Ауди” блъсна пешеходец на пътя.

ВЪПРОС № 2 – Къде по ширината на пътя е ударен пешеходецът?

ОТГОВОР НА СВИД. М.В.: - Аз не мога да знам, защото аз го видях на задното огледало как го удари. Пешеходецът беше паднал на средата на дясното пътно платно в посока София с колелото си и се опитваше да стане. След което аз го заобиколих погледнах в огледалото за обратно виждане  и видях колата, която вървеше след мен как го удари.

         ВЪПРОС № 3 – Имало ли е пътен банкет /тревни площи или тротоар/?

ОТГОВОР НА СВИД. М.В.: - Не е имало банкет, имаше около 50 см.тревна площ и след това започваха ливади.

ВЪПРОС № 4 –  Пешеходецът на пътното платно ли е ударен?

ОТГОВОР НА СВИД. М.В.: - Да, на пътното платно. По-скоро беше велосипедист. Явно беше паднал с колелото, защото единият му крак беше под него.

ВЪПРОС № 5 – Ако пешеходецът се е движел по пътното платно, в каква посока /по дължината или широчина на пътя, ако по широчина от ляво на дясно или от дясно на ляво спрямо посоката на движение на автомобила, ако по дължина по  пътно на автомобила или срещу него, в коя пътна лента/?

ОТГОВОР НА СВИД. М.В.: - Колелото беше по дължината на пътя в посока София, а пострадалия се опитваше да се изправи, той беше седнал на пътното платно. Човека беше в дясната лента в посока София.

ВЪПРОС № 6 – ПТП в тъмната част на денонощието ли е било, каква е била пътната обстановка?

ОТГОВОР НА СВИД. М.В.: - Беше около 20 часа вечерта, беше тъмно. Пътната  настилка беше суха, поне до колкото си спомням. Пътната обстановка беше нормална, нямаше мъгла.

Съдът счита, че на свидетеля  М.Н.В. следва да се изплатят 15.00 лева,  от внесен по делото депозит, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на свидетеля  М.Н.В. 15.00  - петнадесет лева, от внесен по делото депозит.

С ОГЛЕД изчерпване на въпросите,  СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.дело № 111 от 2015 г. по описа на Троянски районен съд.

Изпълнената съдебна поръчка да се изпрати на Софийски градски съд, І гражданско отделение, 11 състав, по гр.д. № 15283/13 г.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.20  часа.       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                               СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: