РЕШЕНИЕ

№ 216

гр. Троян, 15.07.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

             Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на осемнадесети юни две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 28 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:                                                       

                „Юнимастърс Лоджистик ЕС СИ ЕС” ЕООД, ЕИК 831430171, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Продан Таракчиев” № 12, представлявано от Николай Цевтанов Божилов е предявило срещу „М + Н” ООД,  ЕИК 110037222 със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Асен и Петър” № 1, представител Ангел Минков Таслаков установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК за сумата 11 219,99 лева, представляваща дължима цена за извършени от ищцовото дружество транспортни услуги за периода 17.06.2013 г. – 16.10.2013 г. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се представлява от адв. Р.И. от АК – гр. София, която моли съда да уважи предявения иск, както и да бъдат присъдени разноските по делото.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника “М + Н” ООД гр. Троян е изпратено копие от ИМ и доказателствата, същия е представил писмен отговор в предвидения месечен срок, с който е оспорил иска по основание и размер, направени са възражения за изтекла погасителна давност. В с. з. не се явява представител, изразено е писмено становище по същество.

От приложените към делото писмени доказателства: Заявка от 1771 от 17.06.2013 г., Товарителница № 5ВG0I13007363, Фактура № 10000034277 от 27.06.2013 г., Заявка- договор № 1772, Електронна кореспонденция, Договор с ЕТ „Даяна - Иван Петров", Фактура от ЕТ „Даяна - Иван Петров" към Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес за извършения превоз, Товарителница № СВG0113001389, Фактура № 0100034634/02.07.2013 г., Заявка- договор № 1773,  Договор с ЕТ „Даяна- Иван Петров", Фактура от ЕТ „Даяна-Иван Петров" към  Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес за извършения превоз, Товарителница № СВG0113008225,  Фактура № 0100034998/08.07.2013 г.,  Заявка- договор № 1774 от 04.07.2013 г., Договор с Ташев Транс”,  Фактура от Ташев Транс ООД към Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес за извършения превоз, Товарителница № СВG0113001047,  Фактура № 0100035313/08.07.2013 г.,  Заявка- договор № 1775 от 09.07.2013 г., Товарителница № СВG0113001544, Фактура № 0100035444/15.07.2013 г., Заявка-договор № 1777 от 22.07.2013 г., Товарителница № СВG0113001637, Фактура № 0100036344/29.07.2013 г.,  Заявка- договор № 1777 от 22.07.2013 г., Товарителница № СВG0113001580, Фактура № 0100041409/14.10.2013 г. и Фактура № 0100041750/16.10.2013 г., Кредитно известие и ч. гр. д. № 844/2014 г. по описа на ТРС, както и заключението на допуснатата и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представените писмени доказателства за периода от 17.06.2013г. до 16.10.2013г. ищецът е извършил следните транспортни услуги, възложени от ответника:

1.    „Юнимастърс Лоджистик Ес Си Ес" ЕООД по възлагане от страна на ответника със Заявка № 1771 от 17.06.2013 г. е извършил транспорт на пратка с тегло 2418,500 кг от Грос Людершаген, Германия до с. Добродан, общ. Троян България с превозно средство № В 3603 РА/ В 9978 ЕК/ SТ_DЕ_ВG60/. Видно от представената товарителница пратката е получена на 26.06.2013 г. За извършените услуги по транспорт е издадена фактура № 0100034277 от 27.06.2013 г. за сумата от 1 511,48 лева, с ДДС с падеж на плащане 27.06.2013 г.

2.    „Юнимастърс Лоджистик Ес Си Ес" ЕООД по възлагане от страна на ответника със Заявка № 1772 от 26.06.2013 г. е извършил международен транспорт в периода от 28.06.2013 г. до 02.07.2014 г. от гр. Виена, Австрия до гр. София, България с превозно средство № СО 9585 АТ/СО 5558 ЕК/. „Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес" ЕООД е извършил превоза, използвайки услугите на ЕТ „Даяна- Иван Пенков", ЕИК 122044514 в тази връзка е сключил договор с ЕТДаяна- Иван Пенков , ЕИК 122044514.

За извършеният превоз ЕТ „Даяна- Иван Пенков", ЕИК 122044514 е издал съответната фактура към „Юнимастьрс Лоджистикс Ес Си Ес ООД. Доказателство за извършеният превоз е приложената товарителница № СВG 01 13001389. За извършените услуги по транспорт е издадена фактура № 0100034634/02.07.2013 г. за сумата от 1 896,00 лева, с ДДС, с падеж на плащане при получаване - 02.07.2013 г.

3. „Юнимасгьрс Лоджистик Ес Си Ес" ЕООД по възлагане от страна на ответника със Заявка № 1773 от 03.07.2013 г. е извършил международен транспорт в периода от 04.07.2013 г. до 08.07.2013 г. на пратка с тегло 6200,00 кг от Виена, Австрия до гр. Троян, България с превозно средство № СО3424 ХА/СО 1664 ЕК/. „Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес" ЕООД е извършил превоза, използвайки услугите на ЕТ „Даяна- Иван Пенков", ЕИК 122044514 и в тази връзка е сключил договор с ЕТ „Даяна- Иван Пенков", ЕИК 122044514. За извършеният превоз ЕТ „Даяна- Иван Пенков", ЕИК 122044514 е издал съответната фактура към „Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ООД. Доказателство за извършеният превоз е приложената товарителница № SBG 0113008225. За извършените услуги по транспорт е издадена фактура № 0100034998/08.07.2013 г. за сумата 1 296,00 лева, с ДДС, с падеж на плащане при получаване - 08.07.2013 г.

                     4. „Юнимастърс Лоджистик Ес Си Ес" ЕООД по възлагане от страна на ответника със Заявка № 1774 от 04.07.2013г. е извършил международен транспорт в периода от 06.07.2013 г. до 11.07.20143. на пратка с тегло 7650,000 кг от гр. Враца, България до гр. Hilden, Германия с превозно средство № ВР 1997 ВК/ ВР 7597 ЕА/. „Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес" ЕООД е извършил превоза, използвайки услугите на "Ташев Транс" ООД, ЕИК 106521623 и в тази връзка е сключил договор с "Ташев Транс" ООД, ЕИК 106521623. За извършеният превоз  "Ташев  Транс"  ООД,  ЕИК 122044514 е  издал съответната фактура към „Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ООД. Доказателство за извършеният превоз е приложената товарителница № СВGОЕ 13001047. За извършените услуги по транспорт е издадена фактура № 0100035313/12.07.2013 г. за сумата от 2 700,00 лева, с ДДС, с падеж на плащане при получаване - 12.07.2013 г.

                     5. „Юнимастърс Лоджистик Ес Си Ес" ЕООД по възлагане от страна на ответника със Заявка № 1775 от 09.07.2013 г. е извършил международен транспорт в периода от 11.07.2013 г. до 15.07.2013 г. на пратка с тегло 23643 кг от гр. Reggio nell Emilia, Италия до гр. София, България с превозно средство № С8209НТ/С9888ЕМ. „Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес" ЕООД е извършил превоза, използвайки услугите на "Дафил Транс" ООД, ЕИК 831260252 и в тази връзка е сключил договор с "Дафил Транс" ООД, ЕИК 831260252.  За извършеният превоз  "Дафил Транс"  ООД,  ЕИК  831260252 е издадена съответната фактура към „Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ООД. Доказателство за извършеният превоз е приложената товарителница СВG0113001544. За извършените услуги по транспорт е издадена фактура    0100035444/15.07.2013 г.  за  сумата от 4 680,00 лева, с ДДС, с падеж на плащане при получаване - 15.07.2013 г.

                     6. „Юнимастърс Лоджистик Ес Си Ес" ЕООД по възлагане от страна на ответника със Заявка № 1777 от 22.07.2013 г. е извръшил международен транспорт на пратка с тегло 22550,000 (22454) кг от гр. Schio, Италия до  гр.  София, България с превозно средство № КН1301АМ/КН1156ЕВ/. „Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес" ЕООД като е използвал услугите на "Дафил Транс" ООД, ЕИК 831260252 и в тази връзка е сключил договор с ЕТ „Пламен Искренов- Кема-Транс", ЕИК 109030711 За извършеният превоз ЕТ „Пламен Искренов-Кема-Транс", ЕИК 109030711 е издал съответната фактура към „Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ООД. Доказателство за извършеният превоз е приложената товарителница СВG0113001637. За извършените услуги по транспорт е издадена фактура № 0100036344/29.07.2013 г. за сумата от 4 500,00 лева, с ДДС, с падеж на плащане при получаване - 29.07.2013 г.

7. „Юнимастърс Лоджистик Ес Си Ес" ЕООД по възлагане от страна на ответника със Заявка № 1785 от 04.10.2013 г. е извършил международен транспорт в периода от 07.10.2013 г. до 14.10.2013 г. на пратка с тегло 1600,000 кг от гр. Ноofddorp, Нидерландия до гр. Троян, България с превозно средство № СА4995РМ/С0400 ЕР/. „Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес" ЕООД е извършил превоза, използвайки услугите на "Хавен" ООД, ЕИК 201663693 и в тази връзка е сключил договор с "Хавен" ООД, ЕИК 201663693 За извършеният превоз "Хавен" ООД, ЕИК 201663693 издава съответната фактура към „Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ООД. Доказателство за извършеният превоз е приложената товарителница СВG0Е13001580. 3а извършените услуги по транспорт са издадени два броя фактури - фактура № 0100041409/14.10.2013г. за сумата от 1 584,00 лева, с ДДС, с падеж на плащане при получаване - 14.10.2013 г. и фактура № 0100041750/16.10.2013 г. за сумата от 120,00 лева, с ДДС, с падеж на плащане при получаване - 16.10.2013 г.

Тъй като ответника не заплатил описаните суми, ищеца подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК пред ТРС относно процесното вземане, по което е образувано ч. гр. д. № 844/2014 г. и съда е издал заповед № 481 от 04.11.2014 г. за изпълнение на паричното задължение. Длъжника по това дело – „М + Н” ООД в законовия срок е представил възражение, че не дължи вземането. Предвид разпоредбата на чл. 415 от ГПК съда е дал указания за предявяване на иск с разпореждане от 27.11.2014 г.

По делото е изслушана и приета съдебно-икономическа експертиза. Вещото лице Н.Р. след като е извършила проверка в счетоводствата и на двете страни и се е запознала с доказателствата по делото, е заключила, че размерът на непогасените задължения на „М+Н" ООД към „Юнимастьрс лоджистик Ес Си Ес” ЕООД са както следва по фактури:

 

1.0100034277/27.06.2013 г.

-  1511,48 лв

2.0100034634/02.07.2013 г.

- 1896,00 лв

3.0100034998/08.07.2013 г.

-  1296,00 лв

4.0100035313/12.07.2013 г.

- 2700,00 лв

5.0100035444/15.07.2013 г.

- 4680,00 лв

6.0100036344/29.07.2013 г.

- 4500,00 лв

7.0100041409/14.10.2013 г.

-  1584,00 лв

8.0100041750/16.10.2013 г.

-    120,00 лв

9.0100047468/07.01.2012 г.

-/-1200,00/ лв -Данъчно кредитно известие

Всичко:

17087,48 лв

 

Фактурите са надлежно осчетоводени и при двете страни, като при ответника за тях е ползван данъчен кредит в месеците на съставянето им.

Счетоводните книги на „Юнимастърс лоджистик Ес Си Ес" ЕООД през 2013 г са водени редовно.

При направените проверки вещото лице е установило, че е осчетоводена и при двете страни Ф-ра № 1000005590/10.10.2013 г. - 6923,64 лв с ДДС

На база осчетоводените и при двете страни фактури общият размер на непогасените задължения на „М +Н" ООД към „Юнимастърс лоджистик Ес Си Ес" ЕООД е 10163,84 лева

/ 17087.48-6923,64/

„Юнимастърс лоджистик Ес Си Ес" ЕООД е заплатил фактурите, издадени от превозвачите „Ташев транс" ООД, ЕТ Даяна-Иван Пенков", „Дафил транс" ООД, „Хавен" ООД и ЕТ „Пламен Искренов- Кема транс" за извършените превози по настоящата искова молба.

При направената проверка в счетоводството на ответника Р. е установила, че няма съставени фактури към „М +Н" ООД и направени плащания от същия за извършените транспортни услуги по приложените към делото товарителници от превозвачи „Ташев транс" ООД, ЕТ „Даяна-Иван Пенков", „Дафил транс" ООД, „Хавен" ООД и ЕТ Пламен Искренов- Кема транс”.

С оглед на изложените обстоятелства по делото, настоящата инстанция намира, че предявения установителен иск по реда на чл. 422 от ГПК за доказване съществуване на вземане е основателен и доказан. От възприетата по делото икономическа експертиза се установява, че вземанията на „Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес" ЕООД към „М+Н" ООД са в размер на 17 087,48 лева, т. е. повече от цената на иска. Гореописаните фактури са осчетоводени от ответника и за тях е използван данъчен кредит. Съгласно цитираната от ищеца трайна съдебна практика, отразяването на фактурите в счетоводството на ответното дружество, включването им в дневника за покупко-продажбите по ДДС и ползването на данъчен кредит по същите представляват недвусмислено признание на задължението и доказват неговото съществуване. - (Решение № 46 от 27.03.2009 г. по т. д. № 454/2008 г. на ВКС, което е постановено по новия процесуален ред на чл. 290 ГПК и като такова има задължителен характер съгласно указанията по т. 2 от Тълкувателно решение на ОСГТК на ВКС от 19.02.2010 г., Решение № 42 от 19.04.2010 г. по т. д. № 454/2008 г.)

При тези данни следва да се приеме за безспорно, че „Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес" ЕООД има вземане към „М+Н" ООД в размер на 17 087,48 лева.

От своя страна „Юнимастърс Лоджистик Ес Си Ес" ООД е възложило на „М+Н" ООД да извърши превоз от гр. Вършец, България до гр. Бодмин Корнлау, Великобритания на стойността за транспортната услуга 5 867.50 лева. Въпреки това „М+Н" ООД е издало фактура на стойност 6 923,64 лв и между страните съществува спор относно дължимостта на сумата над 5 867,50 лева. В откритото заседание на 18.06.2015 г. вещото лице е заявило, че в счетоводствата на дружествата не е отразено прихващане на насрещните вземания на страните и липсват доказателства такова да е било извършвано. Възражение за прихващане не е направено и от ответника в настоящото производство.

Прихващане може да бъде извършено само с изрично волеизявление на всяка от страните, отправено до другата страна и при това положение следва да се приеме, че вземането на ищеца срещу „М+Н" ООД е в размер на 11 219,99 лева.

Съда намира за правилно становището, изразено в писмените бележки на ищеца относно направените от ответника възражения за недължимостта на сумата от 11 219,99 лева.

Разпоредбата на чл. 321 от ТЗ не се отнася до реквизитите на фактурата, а до обстоятелството, че по искане на купувача, продавачът е длъжен да издаде фактура. Посочената хипотеза не касае настоящия случай, където страните не са обвързани от договор за покупко-продажба и не определя реквизитите на фактурата. Съгласно чл. 114 ал. 1 т. 6 от ЗДДС, подписът не е задължителен реквизит на фактурата.

Относно възражениета за изтекла погаситеилна давност твърдението, че вземанията са погасени по давност - петгодишния давностен срок започва да тече от датата на изискуемостта на вземането, а не с едногодишен, както твърди ответника. Разпоредбата на чл. 32 от Конвенцията за ЧМР се отнася до искове за обезщетение на вреди, възникнали в резултат от превоза, а не за заплащане на цената за извършения превоз. Позоваването, че съгласно Търговския закон и Закона за автомобилните превоз, давността е едногодишна, е също е неправилно. В чл. 76 от ЗАП изрично е записано, че давността е едногодишна само за искове за рекламации, какъвто не е настоящия. Чл. 378 от ТЗ се отнася за искове за вреди, причинени от превоза, а не за искове за заплащане на възнаграждението за извършената услуга.

По изложените съображения съда намира, че предявения иск е основателен и доказан.

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответника да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 2 505 лева, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК.

Водим от изложеното съдът

Р     Е      Ш      И   :

 

 

           ПРИЗНАВА по реда на чл. 422 от ГПК съществуване на вземане на „Юнимастърс Лоджистик ЕС СИ ЕС” ЕООД, ЕИК 831430171, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Продан Таракчиев” № 12, представлявано от Николай Цевтанов Божилов, а именно че „М + Н” ООД,  ЕИК 110037222, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, Ловешка област, ул. „Асен и Петър” № 1, представител Ангел Минков Таслаков дължи сумата 11 219.99 - единадесет хиляди двеста и деветнадесет лева и деветдесет и девет стотинки, представляваща възнаграждение за извършени услуги от „Юнимастърс Лоджистик ЕС СИ ЕС ” ЕООД гр. София по възлагане на длъжника,  ведно със законната лихва, считано от 03.11.2014 година до окончателното изплащане на вземането, сумата 225.00 - двеста двадесет и пет лева - разноски по делото за платена държавна такса, както и сумата 528.00 - петстотин двадесет и осем лева - адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА „М + Н” ООД,  ЕИК 110037222, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, Ловешка област, ул. „Асен и Петър” № 1, представител Ангел Минков Таслаков да заплати на „Юнимастърс Лоджистик ЕС СИ ЕС” ЕООД, ЕИК 831430171, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Продан Таракчиев” № 12, представлявано от Николай Цевтанов Божилов сумата 2 505 – две хиляди петстотин и пет лева, сторени съдебно - деловодни разноски по настоящето производство.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Ловешки окръжен съд.

 

                                                                   Районен съдия: