Р Е Ш Е Н И Е

 

 № 157

 

гр.Троян 20.05.2015 год.

 

          Троянски районен съд, четвърти състав в публичното заседание на двадесет и втори април две хиляди и петнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и присъствието на прокурора…………… като разгледа докладваното от  съдията Ютерова гр. дело № 866 по описа за 2013 година, за да се произнесе – съобрази:

 

          С протоколно определение от 22.04.2015 г. съдът е съставил проекто-разделителен протокол, като се е съобразил със заключението на назначената по делото съдебно-техническа  експертиза с вещо лице инж. Ж.Й.. Предложени са два варианта, съобразени с дяловете на съделителите, а именно:

ПЪРВИ ВАРИАНТ

Първи дял

ПИ 53707.58.76, площ 1 550 кв.м., ливада, 9 категория 356 лв. в повече 58 кв.м. Общо стойност на дела: 356 лв. За уравнение този дял трябва да получи 158 лв. от останалите дялове.

Втори дял

ПИ 53707.51.36, площ 1 245 кв.м., ов. градина , 9 категория - 778 лв.

ПИ 53707.68.22, площ 449 кв.м. , ливада, 9 категория  - 103лв.

в повече 202 кв.м. Общо стойност на дела: 881 лв. За уравнение този дял трябва да изплати 367 лв на останалите дялове.

Трети дял

ПИ 53707.74.71, площ 492 кв.м., овощна градина, 8 категория  - 307 лв.

ПИ 53707.74.64, площ 941 кв.м, ливада , 8 категория  - 216 лв.

в по-малко 59 кв.м. Общо стойност на дела: 523 лв.

За уравнение този дял трябва да изплати 9 лв. на останалите дялове.

Четвърти дял

ПИ 53707.58.22, площ 1 291 кв.м., ливада, 9 категория  - 296 лв.

в повече 201 кв.м. Общо стойност на дела: 296 лв.

За уравнение този дял трябва да получи 218 лв от останалите дялове.

 

ВТОРИ ВАРИАНТ

Първи дял

ПИ 53707.51.36, площ 1 245 кв.м., ов. градина , 9 категория  - 778 лв.

в по-малко 247 кв.м. Общо стойност на дела: 778 лв.

За уравнение този дял трябва да изплати 264   лв на останалите дялове.

Втори дял

ПИ 53707.58.76, площ 1 550 кв.м., ливада, 9 категория  - 356 лв.

в повече 58 кв.м. Общо стойност на дела: 356 лв. За уравнение този дял трябва да получи  158 лв на останалите дялове.

Трети дял

ПИ 53707.68.22, площ 449 кв.м. , ливада, 9 категория  - 103 лв.

ПИ 53707.74.71, площ 492 кв.м., овощна градина, 8 категория - 307 лв.

в по-малко 551 кв.м. Общо стойност на дела: 410 лв.

За уравнение този дял трябва да получи 104 лв. от останалите дялове.

Четвърти дял

ПИ 53707.58.22, площ 1 291 кв.м., ливада, 9 категория  - 296 лв.

ПИ 53707.74.64, площ 941 кв.м, ливада , 8 категория  - 216 лв.

в повече 740 кв.м. Общо стойност на дела: 512 лв.

За уравнение този дял трябва да получи 2 лв от останалите дялове.

 

В съдебно заседание пълномощника на ищцата – адв. С.С. е изразила становище, че следва съда да възприеме втори вариант от заключението, с оглед сумите за уравнение на дяловете.

Пълномощника на ответниците – адв. К.Д. излага, че нейните доверители не са изразили становище по предложения проект.  

          Предвид на изложеното се налагат следните правни изводи: Съставянето, предявяването и обявяването за окончателен проект за разделителен протокол подготвя реалното извършване на делбата, като принципен метод за това е теглене на жребий по реда на чл. 352 от ГПК. На основание чл. 350 от ГПК проекто-разделителния протокол следва да бъде обявен за окончателен, като съда възприема втори вариант, предложен по заключението на съдебно-техническата експертиза.

          Водим от изложеното съдът

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

                ОБЯВЯВА за окончателен проекто - разделителния протокол както следва:

ВТОРИ ВАРИАНТ

Първи дял

ПИ 53707.51.36, площ 1 245 кв.м., ов. градина , 9 категория  - 778 лв.

в по-малко 247 кв.м. Общо стойност на дела: 778 лв.

За уравнение този дял трябва да изплати 264   лв на останалите дялове.

Втори дял

ПИ 53707.58.76, площ 1 550 кв.м., ливада, 9 категория  - 356 лв.

в повече 58 кв.м. Общо стойност на дела: 356 лв. За уравнение този дял трябва да получи  158 лв на останалите дялове.

Трети дял

ПИ 53707.68.22, площ 449 кв.м. , ливада, 9 категория  - 103 лв.

ПИ 53707.74.71, площ 492 кв.м., овощна градина, 8 категория - 307 лв.

в по-малко 551 кв.м. Общо стойност на дела: 410 лв.

За уравнение този дял трябва да получи 104 лв. от останалите дялове.

Четвърти дял

ПИ 53707.58.22, площ 1 291 кв.м., ливада, 9 категория  - 296 лв.

ПИ 53707.74.64, площ 941 кв.м, ливада , 8 категория  - 216 лв.

в повече 740 кв.м. Общо стойност на дела: 512 лв.

За уравнение този дял трябва да получи 2 лв от останалите дялове.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

                                               

 

Районен съдия: