РЕШЕНИЕ № 373

 

гр. Троян, 07.12.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на единадесети ноември две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 891 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:       

 

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                            

             Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между И.П.И., ЕГН **********, с адрес *** и В.П.И., ЕГН **********, с адрес: *** с Акт за граждански брак № 152 от 21.11.1992 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:               

ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат претенции един към друг за лична издръжка и не си дължат издръжка един на друг след прекратяването на брака.

ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата ще носи предбрачното си фамилно име П..

ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат претенции или спорове относно открити по време на брака им банкови сметки и влогове.

ОБЯВЯВА, че всички кредити и заеми, предоставени на съпрузите от банки, други кредитни институции, юридически или физически лица, ще се погасяват от този съпруг, който е получил кредита/заема.

ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат претенции за ползването на семейното жилище, находящо се на адрес гр. Троян, област Ловеч, ж. к. „Лъгът” 19, вх. А, ет. 4, ап. 11, тъй като същото е собственост на децата на молителите – П. И.И. и Н. И.И..

ПОСТАНОВЯВА, че в дял на съпруга И.П.И. се  поставя  ЛЕК АВТОМОБИЛ - марка ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ”, с регистрационен номер ОВ 8651 ВА, рама WVWZZZ3CZAE022085, с номер на двигател CBA499222, цвят - черен металик,      

Застрахователната стойност на моторното превозно средство, съгласно удостоверение е 3 100,00 – три хиляди и сто лева.

За уравнение на дяловете И.П.И. е заплатил на В.П.И. сумата 1 600 – хиляда и шестстотин лева, която сума И. е получила напълно в брой преди подписването на споразумението.

ПОСТАНОВЯВА, че в дял на съпругата В.П.И. се  поставя ЛЕК АВТОМОБИЛ  - марка АУДИ А4”, с регистрационен номер ОВ 9512 ВВ, рама WAUZZZ8E24A201686, с номер на двигател AVF588890, цвят светло сив металик,      

Застрахователната стойност на моторното превозно средство, съгласно удостоверение е 2 300,00 –две хиляди и триста лева.

За уравнение на дяловете В.П.И. е заплатила на И.П.И. сумата 1 200 – хиляда и двеста лева, която сума И. е получил напълно и в брой преди подписването на споразумението. 

       ОСЪЖДА И.П.И. с адрес: *** ЕГН  ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25,00 - двадесет и пет лева, сумата 46.00 лева  ДТ, представляваща 2 % върху застрахователната стойност от получения в дял  от В.П.И. лек автомобил, както и сумата 62,00 – шестдесет и два лева, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил.

      РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                               

                                                Районен съдия: