ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  284

 

 гр. Троян, 17.08.2015 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на седемнадесети август две хиляди и петнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 988 по описа на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

 

С протоколно определение от 09.02.2015 г. съда е спрял производството по гражданско дело № 988 от 2014 г. образувано по искова молба на В.Я.Д. *** против М.В. *** по реда на чл. 127 ал. 2 от СК и чл. 143 ал. 2 от СК – за определяне на родителски права върху малолетното им дете М.В.Я., както и за определяне на издръжка, по съгласие на страните – чл. 229 ал. І т. 1 от ГПК.

При хипотезата на чл. 231 ал. І от ГПК съдът счита, че следва да прекрати производството по настоящето дело, тъй като в законовия шестмесечен срок, изтекъл на 09.08.2015 г., никоя от страните не е поискала възобновяването му.

          Водим от горното и на това основание съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 231 ал. І от ГПК производството по гражданско дело № 988 от 2014 по описа на ТРС г. образувано по искова молба на В.Я.Д., ЕГН **********, адрес: *** /съд. адрес:***, адв. П. Я./ против М.В.В., ЕГН **********, адрес: *** с правно основание чл. 127 ал. 2 от СК и чл. 143 ал. 2 от СК – за определяне на родителски права върху малолетното им дете М.В.Я., както и за определяне на издръжка

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен  срок от съобщението.

Районен съдия: