РЕШЕНИЕ   № 316

 

      гр. Троян, 17.11.2016 год.

       В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски Районен съд, втори съдебен състав, в закрито заседание, на десети  ноември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                  Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

                                                                                               

при участието на секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията ч.гр.д. 775/2016 год. по описа на ТРС, за да се произнесе – съобрази:

 

            Производство е с правно основание чл. 130, ал. 3 от СК.

 

Постъпила е молба с правно основание чл. 130, ал. 3 от СК от Л.К.К.,  с ЕГН: **********, действаща със съгласието на своята майка и законен представител Е.Д.К. ***, с ЕГН: **********,

Прави се искане да бъде разрешено на молителката Л.К.К.,  с ЕГН: **********, действаща със съгласието на своята майка и законен представител Е.Д.К., с ЕГН: **********,  да изтегли сумата 2 000 – две хиляди лева от влога по сметка   ***, IBAN ***  Л.К.К., открита в „***” АД, клон ТРОЯН.

По делото са представени и приети като доказателства по делото: удостоверение за банкова сметка ***, клон Троян, копие от удостоверение за раждане, копие от лична карта на Е.Д.К., копие от лична карта на Л.К.К. и социален доклад вх.№6814/10.11.2016 г., изготвен от АСП, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Троян.

  Молителката излага, че сумата е необходима за текущи нужди на детето, в които включва зимни ботуши и яке, които са необходими, с оглед на предстоящия зимен сезон, както и настолен компютър или лаптоп, тъй като Е. е в 9-ти клас и за предметите - „информационни технологии”, „информатика” и  география  следва да подготвя презентации.

Представен е социален доклад от Д ”СП” Троян, в който социалния работник след проведени  задълбочени проучвания е установил, че искането  следва да бъде уважено, тъй като сумата е необходима основно за закупуване на техника за задоволяване на  основни образователни и обучителни потребности .

В проведеното открито съдебно заседание на 14.11.2016 г. на основание чл. 15 от ЗЗДт непълнолетното дете Л.К.К. е изслушано в присъствие на социален работник К.П. – началник отдел „Закрила на детето” при ДСП-Троян. Непълнолетната  К. заявява: „…учим „информационни технологии” и „информатика”, също така по география ни карат да правим презентации, да теглим информации за животни,  за дадени континенти. По английски език ни карат да извличаме информации от „Гугъл”, ако в момента нямам речник….Повечето домашни не се дават на дъската, а на страницата на класа  във фейсбук …... Госпожата ни по история ни дава текстове да преписваме и да превеждаме,  няма от къде другаде. Вземам по принцип на моя приятелка телефона, за да вляза в страницата на класа, за да ги прегледам и да ги препиша в тетрадката, което ми създава неудобство. Нямам необходимата техника, за да се подготвя за училищния процес. Имах телефон, с който да мога да се снабдявам с нужната информация, но ми го откраднаха, за което пуснахме жалба в полицията, но оттам все още нямаме никаква информация, все още не е намерен.” Отделно от това беше установено, че Е. има нужда от закупуване на дрехи и обувки за предстоящия зимен сезон.

Съдът като съобрази събраните в хода на производството доказателства намира искането за основателно и счита, че молбата следва да бъде уважена, поради което  и на  основание чл. 130, ал. 3 от СК.

 

                                           Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА на Л.К.К., с ЕГН: **********, действаща със съгласието на своята майка и законен представител Е.Д.К. ***, с ЕГН: **********, ДА ИЗТЕГЛИ сумата 2 000 – две хиляди лева, от влога по сметка ***, IBAN ***  Л.К.К., открита в „***” АД, клон ТРОЯН.

            Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: