РЕШЕНИЕ №

 

гр. Троян, 06.07.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на първи юли две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

при секретаря М.С. в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 334 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:  

        

 Водим от изложените съображения, съдът

 

                                         Р  Е  Ш  И:

 

ОСЪЖДА М.А.Т., адрес: ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на М.Л.Т., ЕГН **********, адрес: ***, в качеството й на майка и законен представител на малолетния М. А.Т. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 200,00 /двеста/ лева, считано от 11.05.2016 г. за в бъдеще до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка закъсняла вноска.

ОСЪЖДА М.А.Т., адрес: ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на М.Л.Т., ЕГН **********, адрес: ***, в качеството й на майка и законен представител на малолетната И.А. Т. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 200,00 /двеста/ лева, считано от 11.05.2016 г. за в бъдеще до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка закъсняла вноска.

ОСЪЖДА В.М.Й., адрес: ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на М.Л.Т., ЕГН **********, адрес: ***, в качеството й на майка и законен представител на малолетния М. А.Т. с ЕГН **********,  месечна издръжка в размер на 200,00 /двеста/ лева, считано от 11.05.2016 г. за в бъдеще до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка закъсняла вноска.

ОСЪЖДА В.М.Й., адрес: ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на М.Л.Т., ЕГН **********, адрес: ***, в качеството й на майка и законен представител на малолетната И.А. Т. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 200,00 /двеста/ лева, считано от 11.05.2016 г. за в бъдеще до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка закъсняла вноска.

         ОСЪЖДА М.А.Т., адрес: ***, ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета  на съдебната власт  по сметка на ТРС  сумата 576,00 /петстотин седемдесет и шест лева/, представляващи 4 % ДТ върху определената издръжка за три години.

         ОСЪЖДА В.М.Й., адрес: ***, ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета  на съдебната власт  по сметка на ТРС сумата 576,00 /петстотин седемдесет и шест лева/, представляващи 4 % ДТ върху определената издръжка за три години.

ОСЪЖДА М.А.Т., адрес: ***, ЕГН ********** да ЗАПЛАТИ на М.Л.Т., адрес: ***, ЕГН ********** сумата 700,00 /седемстотин/ лева разноски за адвокатски хонорар.

ОСЪЖДА В.М.Й., адрес: ***, ЕГН ********** да ЗАПЛАТИ на М.Л.Т., адрес: ***, ЕГН ********** сумата 700,00 /седемстотин/ лева разноски за адвокатски хонорар.

            Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от днес.

 

                                                                 

                                                                  Районен съдия: