Р Е Ш Е Н И Е

 

  240   

 

гр. Троян, 09.09.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и четвърти август две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 367 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:                

               Постъпила е искова молба от ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” – гр. София, представлявано заедно от Изпълнителните директори Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат, чрез пълномощник И. Ивов Груев, против Б.П.В. *** с посочено основание чл. 274 ал. 1 т. 1 от Кодекса за застраховането /отм./, с цена на иска: 545,71 лева, представляващи заплатено застрахователно обезщетение.

В исковата молба се твърди, че на 10.07.2014 г. страните сключили  договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" за лек автомобил марка "Фиат", модел „Стило", с рег.№ ОВ 8800 АТ, собственост на ответника Б.П.В. ***, за което била издадена застрахователна полица № 03114001824759/10.07.2014 г., валидна от 10.07.2014 г. до 10.07.2015 г.

Твърди се, че на 19.05.2015 г., в гр. Троян, на ул."Любен Каравелов" № 3, при управление на застрахования лек автомобил, ответникът преминавайки до паркирани отдясно по посока на движението леки автомобили „Пежо 206" с рег. № ОВ 6935 ВА, собственост на Т.Д.М., и „Рено Меган" с peг. № ОВ 1483 АК, собственост на И.П.С., ги ударил странично, като им причинил щети, след което напуснал мястото на ПТП без да установи последиците от него, без да уведоми органите на МВР и без да изчака пристигането им, както повелява разпоредбата на чл. 123 ал. 1 т. 1 и т. 2, б. "а" и б. "б" от ЗДвП.

За настъпилото застрахователно събитие застрахователя бил уведомен от собствениците на увредените автомобили и били образувани щети, както следва: За лек автомобил „Пежо 206" с рег. № ОВ 6935 ВА, - щета № 471014151503361 и за лек автомобил „Рено Меган" с peг. № ОВ 1483 АК - щета №471014151503372. По щета № 471014151503361 с преводно нареждане от 29.05.2015 г. ищцовото дружество заплатило сумата от 214,00 лева на собственика на автомобила Т.Д.М..

По щета № 471014151503372 с преводно нареждане от 26.05.2015 г. ищцовото дружество заплатило сумата от 331,71 лева на собственика на автомобила И.П.С..

Ищеца счита, че съгласно чл. 274 ал. 1 т. 1 от КЗ (отм., но действал към момента на възникване на правото на регрес), застрахователят има право на регресен иск срещу застрахования за платеното обезщетение в случаите, когато виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог.

            В съдебно заседание ищецът се представлява от адвокат П.А. от ПАК, който поддържа исковата молба. Във фазата на устните състезания са развити съображения за основателност и доказаност на предявения иск.

Ответника Б.В., се представлява от адв. Б.Д. от ЛАК, която счита предявения иск за неоснователен и недоказан.

От приложените по делото писмени доказателства: Застрахователна полица № 03114001824759/10.07.2014 г. на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп", Протокол за ПТП с бланков № 1447276/19.05.2015 г. на РУ на МВР-Троян, Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение от 19.05.2015 г., Опис на претенция № 52-06060-0017/15/ от 19.05.2015 г. по щета 471014151503361 по описа на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", Копие от свидетелство за регистрация на увреденото МПС, талон за годишен технически преглед, копие от СУМПС и контролен талон на водача на увреденото МПС,  8 броя снимки на увредения автомобил, Опис-заключение от 26.05.2015 г. по щета 471014151503361 по описа на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", Доклад по щета № 471014151503361 по описа на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", Преводно нареждане от 29.05.2015 г., Регресна покана изх.№ Л 02741/02.07.2015 г., ведно с пощенско известие за доставянето й, Отговор от Б.П.В., Протокол за ПТП с бланков №1541675/19.05.2015 г. на РУ на МВР - Троян, Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение от 20.05.2015 г., Опис на претенция от № 52-06060-0019/15/20.05.2015 г. по щета 471014151503372 по описа на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", Копие от свидетелство за регистрация на увреденото МПС, талон за годишен технически преглед, копие от СУМПС и контролен талон на водача на увреденото МПС,  12 броя снимки на увредения автомобил, Опис-заключение от 25.05.2015 г. по щета 471014151503372 по описа на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", Доклад по щета №471014151503372 по описа на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", Преводно нареждане от 26.05.2015 г., Регресна покана изх.№ Л 02606/25.06.2015 г., ведно с пощенско известие за доставянето й, Решение от 20.10.2015 г. на РС-Троян по АНД № 375/2015 г., Решение от 12.02.2016 г. на Административен съд-Ловеч по КАНД № 249/2015 г., АНД № 375/2015 г. по описа на ТРС, заверени копия на  АУАН № 268/15 г. с бл. № 896228/19.05.2015 г. и протоколи за ПТП с бланкови номера 1447275 и 1447276, от показанията на разпитаните по делото свидетели Т.Г.Г., И.Х.Ж. и Й.Б.Ц., както и от доводите на процесуалните представители на страните, всички преценени поотделно и в съвкупност, съдът приема за установено следното:

                   От приложената застрахователна полица № 03114001824759/10.07.2014 г., е видно, че на 10.07.2014 г., ищецът ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и ответника Б.В.  са сключили договор за застраховка "Гражданска застраховка на автомобилистите", по силата на който бил застрахован автомобил марка "Фиат", модел „Стило", с рег.№ ОВ 8800 АТ, собственост на Б.П.В. ***, със срок на застраховката от 10.07.2014 г. до 10.07.2015 г.

От писмените доказателства и от свидетелските показания се установява, че на 19.05.2015 г., в гр. Троян, на ул. "Любен Каравелов" № 3, при управление на застрахования лек автомобил, ответникът преминавайки до паркирани отдясно по посока на движението леки автомобили „Пежо 206" с рег. № ОВ 6935 ВА, собственост на Т.Д.М., и „Рено Меган" с peг. № ОВ 1483 АК, собственост на И.П.С., ги ударил странично, като им причинил щети, след което напуснал мястото на ПТП без да установи последиците от него, без да уведоми органите на МВР и без да изчака пристигането им. Свидетеля Т.Г. работи в магазин в близост до инцедента. Излага, че през това време бил излязъл на тротоара и чул силен удар. Г. се обърнал и видял, че на около 100 м по-надолу пред фризьорския салон, където имало паркирани автомобили, движещия се зелен автомобил „Фиат” ударил две от колите. Автомобила, който е предизвикал ПТП-то не е спрял, а е продължил. Удара бил страничен, като били засегнати задните брони и гумите на двамата автомобила. Свидетеля извикал органите на МВР и пред тях дал показания на случилото се. Свидетелите И.Ж. и Й.Ц. са служители в РУ на МВР – Троян и са работили по случая. Излагат, че са получили сигнал и са посетили мястото на инцидента на ул. „Л. Каравелов” в града. Свидетеля Г. обяснил какво е видял и в последствие след извършена справка в Информационната система на МВР, служителите установили чия е собствеността на автомобила, предизвикал ПТП – то и къде живее извършителя. Ж. и Ц. съставили акт и протокол за ПТП, като екземпляри от тях връчили на собствениците на увредените автомобил. Ответника В. открили около час по-късно в дома му. Относно изложените възражения на ответника, свидетелите изрично са посочили, че практиката в такива случай е лицето да не бъда изпробвано с техническо средство за наличие на алкохол в кръвта, тъй като в случая ответника е напуснал местопроизшествието и е допустимо точно в този интервал да е употребил алкохол. Поради това ответника изобщо не е и бил поканен да бъде изпробван за алкохол. Свидетеля Ц. излага, че по време на съставянето на протокола В. е казал, че не е разбрал, че е ударил въпросните автомобили, бил е видимо изненадан.

Като доказателства по делото са представени протокол за ПТП с бланков № 1447276/19.05.2015 г. на РУ на МВР - Троян и протокол за ПТП с бланков № 1541675/19.05.2015 г. на РУ на МВР - Троян. На ответника е съставен акт за установяване на административно нарушение сер. Т № 896228/19.05.2015 г., въз основа на който е издадено наказателно постановление № 15-0359-000271/18.06.2015 г. на Началника на РУ на МВР-Троян.

С решение от 12.02.2016 г. по КАНД № 249/2015г., Административен съд - Ловеч е отменил наказателно постановление № 15-0359-000271/18.06.2015 г. в частите по т. 1 и т. 3 и е потвърдил същото в частта по т. 2, с която на ответника е наложено административно наказание за нарушение на чл. 123 ал. 1 т. 1 от Закона за движение по пътищата.

За настъпилото застрахователно събитие застрахователя бил уведомен от собствениците на увредените автомобили и били образувани щети, както следва: За лек автомобил „Пежо 206" с рег. № ОВ 6935 ВА - щета № 471014151503361 и за лек автомобил „Рено Меган" с peг. № ОВ 1483 АК - щета №471014151503372. По щета № 471014151503361 с преводно нареждане от 29.05.2015 г. ищцовото дружество заплатило сумата от 214,00 лева на собственика на автомобила Т.Д.М.. По щета № 471014151503372 с преводно нареждане от 26.05.2015 г. ищцовото дружество заплатило сумата от 331,71 лева на собственика на автомобила И.П.С..

                   С оглед на изложената фактическа обстановка, съдът прие, че е сезиран с регресен иск с правно основание чл. 274 ал. 1 т. 1 от КЗ /отм./, за заплащане на сумата 545,71 лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска до окончателното плащане на сумата.

Относно възражението, което многократно се повдига от пълномощника на ответника за липса на правно основание на предявения иск, съда отново ще поясни, че разглеждането на спорното правоотношение в случая следва да се извърши съгласно нормативната база към момента на възникването, т. е. 19.05.2015 г. Съгласно пар. 22 от ДР на Кодекс на застраховането изрично е уредено, че за застрахователните договори, сключени преди влизането в сила на новия кодекс се прилага част четвърта от отменения кодекс. При тези изводи настоящия състав намира, че е сезиран с иск, чието правно основание е именно чл. 274 ал. 1 т. 1 от КЗ /отм./. Съгласно чл. 274. (1) Освен в случаите по чл. 227, застрахователят има право да получи от застрахования платеното от застрахователя обезщетение, когато застрахованият при настъпването на пътнотранспортното произшествие: 1. е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или негов аналог, или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог;

Правото на застрахователя да иска от застрахованото при него лице, причинило вредата в хипотезата на чл. 274 от КЗ /отм./, след плащането на застрахователното обезщетение, е регресно право. Това право е предвидено само за един вид имуществена застраховка - Гражданска отговорност на собственици, ползватели, водачи на МПС. Това право е специално предвидено в закона. При тези хипотези застрахователят е освободен от задължение да покрие вреди, претърпени от застрахован, но той е длъжен да изплати на пострадал обезщетение за вредите, претърпени в следствие на поведението на застрахования. От момента, в който е удовлетворил третото увредено лице, в полза на застрахователя е възникнало регресното му право срещу деликвента да му възстанови платеното застрахователно обезщетение. (В този смисъл Решение № 279 от 29.05.2007 г. на ВКС по т. д. № 1037/2006 г., ТК).

 

 

 

 

За да възникне регресното право на застрахователя по имуществена застраховка е необходимо кумулативно наличие на предпоставките: валидно застрахователно правоотношение по застраховка "Гражданска отговорност" към момент на възникване на деликтна отговорност на застрахования към трето лице, поради причиняване на застрахователно събитие, при което застрахован е провел поведение попадащо в хипотеза на чл. 274 от КЗ, плащане на застрахователно обезщетение от застрахователя в размер на пазарната стойност на вреди към настъпване на събитието.

 

 

 

 

Хипотезата на разпоредбата на чл. 274 ал. 1 от КЗ /отм./ урежда като предпоставка за възникване на правото на застрахователя по застраховка "Гражданска отговорност" да търси връщане на изплатено от него обезщетение за вреди, причинени от застрахован на трето лице, поведение на застрахования – в случая се твърди, че ответника се е укрил след настъпилото ПТП и виновно се отклонил от проверка за алкохол и наркотични вещества. От изследваните доказателства съда приема за безспорно, че ответника при напускането си от ПТП- то, без да информира органите на МВР, виновно се е отклонил от проверка за употреба на алкохол.

По изложените съображения и с оглед установеното кумулативно наличие на всички предпоставки на предявения регресен иск, съдът счита, че същият се явява изцяло основателен и доказан и следва да бъде уважен до предявения размер от 545,71 лева.

         При този изход на процеса и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК, ответника следва да бъде осъдена да заплати на ищеца направените разноски по делото, съгласно представения списък в размер на 280,00 лева.

         Водим от горното, съдът

 

                                                       Р    Е    Ш    И:

 

ОСЪЖДА Б.П.В., ЕГН **********, адрес *** на основание чл. 274 ал. 1 т. 1 от Кодекса за застраховането /отм./ да заплати на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Триадица”, пл. “Позитано” № 5, представлявано заедно от Изпълнителните директори Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат, сумата 545,71петстотин четиридесет и пет лева и 71 стотинки, представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета  № 471014151503361 и по щета № 471014151503372 по описа на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, във връзка със застрахователна полица № 03114001824759/10.07.2014 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска 20.05.2016 г. до окончателното плащане на сумата.

ОСЪЖДА Б.П.В., ЕГН **********, адрес *** да заплати на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Триадица”, пл. “Позитано” № 5, представлявано заедно от Изпълнителните директори Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат съдебно-деловодни разноски в размер на 280,00 – двеста и осемдесет лева.

         Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                

                                                                      Районен съдия: