РЕШЕНИЕ № 263

 

гр. Троян, 11.10.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и девети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 574 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:  

 В.Н.Д. ***, в качеството си на майка и законен представител на малолетното си дете Е.Л. Д. е предявила срещу Л.Я.Д. *** иск с правно основание чл. 143 ал. 2 от СК. В исковата молба се излага, че страните имат сключен граждански брак, от който е родена дъщеря им – Е.Л. Д..

        Водим от изложените съображения, съдът

 

                                         Р  Е  Ш  И:

 

      ОСЪЖДА Л.Я.Д., ЕГН **********, адрес: *** ДА ЗАПЛАЩА на В.Н.Д., ЕГН **********, адрес: ***, в качеството й на майка и законен представител на малолетната Е.Л. Д., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 120,00 – сто и двадесет лева, считано от 02.08.2016 г. за в бъдеще до настъпването на законна причина за нейното изменение  или прекратяване, като иска до пълния му размер – по 250 лева месечна издръжка ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.

                ОСЪЖДА Л.Я.Д., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС 172,80 – сто седемдесет и два лева и 80 ст., представляващи 4 % ДТ върху определената издръжка за три години, а на В.Н.Д., ЕГН **********, адрес: *** – 150,00 – сто и петдесет лева сторени съдебно-деловодни разноски, съразмерно с уважената част от иска.     

                    Решението подлежи на обжалване от днес пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок.

                                                                          

Районен съдия: