РЕШЕНИЕ

 

№ 230     

 

гр. Троян, 08.08.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на осми юли две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 868 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:       

Х. *** предявил срещу Х.М.М. *** с правно основание чл. 50 от ЗЗД за сумата 2 000 лева, произлизаща от причинени имуществени вреди в апартамент № 12, находящ се в гр. Троян, ж. к. „Лъгът”, бл. 2, собственост на ищеца. Излага се в исковата молба, че ответника е собственик на апартамент № 15 в същия блок, който се намира над този на ищеца. Х. твърди, че М. не поддържа жилището си от 2007 г., поради което постоянно апартамента му се наводнявал. През 2015 г. Х. направил ремонт, но наводненията продължавали, в резултат на което голяма част от СМР и вещи в жилището му са унищожени.

В с. з. ищеца е представляван от адв. К.Д. от ЛАК, моли съда да уважи исковата му претенция, като ответника бъде осъден да му заплати сумата от 2 000 лева, на каквато стойност Х. оценява претърпените имуществени вреди.

На ответника е връчено копие от ИМ и доказателствата. Представен е писмен отговор, с който предявения иск изцяло се оспорва. Х.М. се явява лично в с. з. и е представляван от адв. В.А. от ЛАК, моли съда изцяло да отхвърли предявения срещу него иск.  

От приложените към делото писмени доказателства: копие от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 96 том І, н.д. № 84 от 2005 г. на Нотариус М. Гладкова и договор за покупко-продажба на жилища, сключен по реда на чл. 117 ЗТСУ от 23.02.1981 г., преписка на Община Троян по дадено предписание на Х.М., от показанията на разпитаните свидетели по делото М.Н.З., И.Д.Г., Н.Х.С., Л.И.С., П. Х.М., от заключението на допуснатите и приети съдебно-технически експертизи с вещи лица инж. Е.Г. и инж. С.А. и извършения оглед, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

         С нот. акт № 96, т. І, нот. дело № 84//2005 г. на Нотариус М. Гладкова, ищеца Х.Х. е придобил собствеността, чрез покупко-продажба, на апартамент № 12 в бл. 2, вх. Е, ет. 4, находящ се в ж. к. „Лъгът” в гр. Троян.

Ответника Х.М. се легитимира като собственик на апартамент № 15 в бл. 2, вх. Е, ет. 5, находящ се в ж. к. „Лъгът” в гр. Троян с договор от 23.02.1981 г. по чл. 117 от ЗТСУ.

 Установява се, че жилището на ответника е точно над жилището на ищеца.

В подкрепа на твърденията на ищеца, че в резултат на неподдържане на жилището си, ответника е причинил имуществени вреди на ищеца, същия е ангажирал гласни доказателства. Свидетелите Л.С., М.З., Н.С. и И.Г. описват в показанията си състоянието на апартамента на ищеца в резултат на непрекъснатите течове по тавана и стените на кухнята, банята и коридора. Свидетелката Стойкова е майка на ищеца и излага, че процесния апартамент е необитаем. През 2015 г. Х. направил ремонт на жилището, но много скоро бил принуден да свали кухненските шкафове, тъй като от течовете по стените започнали да гният. В банята бил свален окачения таван, който бил с ръждясали и корозирали ламели, поради което имало опасност да падне. Течове има по стените на банята, коридора и кухнята, в резултат на което е повредена мазилката. Стойкова излага, че в този си вид банята е абсолютна негодна и опасна за ползване. Има опасност от токов удар, тъй като водата се стича по контактите и бойлера. Терасата на кухнята също е силно повредена – свидетелката обяснява, че при миене на горната тераса, водата се излива от дупки и долу има оголване на металната конструкция. Свидетеля М.З. се занимава с ВиК инсталации. Х. го извикал да установи причината за течовете в банята и кухнята. З. огледал инсталациите и в двата апартамента. Под кухненската мивка в апартамента на М., свидетеля видял, че има теч, защото връзката била направена непрофесионално. Свидетеля предупредил ответника, че следва тази повреда да бъде отстранена. Според него теча за денонощие не бил голям като количество, но пък бил постоянен, и тъй като панела и цимента не могат да попият водата, тя се стича надолу, където си намери място. В апартамента на ищеца първоначално имало петно на тавана, което в последствие започнало да се увеличава и да обхваща по-голяма площ. Свидетеля И.Г. е собственик на апартамент на първия етаж в същия вход от 2011 г., заявява, че ищеца е бил принуден да прави ремонт на жилището си няколко пъти. Проблема бил от теча, който идвал от горния етаж, от Х.М.. Според свидетеля няма как това да се получава от повреда в покрива, тъй като те са правили ремонт. Свидетеля излага, че тръбата от мръсния канал е течала и в мазата те били поставили кофа, която се пълнила на два дена. Според Г. теча е от мръсната вода на ответника, тъй като идва от неговата страна. Свидетеля заявява, че през това време от както живее там, М. не е изразявал желание да направи ремонт и да отстрани проблема. Свидетеля С. е бил нает от ищеца да направи ремонт на жилището. Същия излага, че поставил окачен таван от ПВЦ, шпакловка на стените в коридора и гипсо-картон на тавана, боядисване на две от стаите. След няколко месеца Х. извикал отново свидетеля, за да види пораженията по гипсо-картона, мазилката се била надигнала и започнала да се кърти, имало видими следи от влага в кухнята и коридора. Според С. е очевидно, че теча идва от горния апартамент. С. твърди, че е невъзможно да се направи ремонт на терасата на кухнята, докато не се ремонтира горната тераса. Има цепнатини от сантиметър и половина, арматурата се е оголила и когато се мие горната тераса, водата се излива на терасата на ищеца.

Страните не постигнали споразумение за отстраняване на проблемите и Х. бил принуден да подаде две жалби в Община Троян. Образувана е преписка, която е приложена като доказателство по делото. Служители на общината са извършили две проверки по случая, като последното предписание, което е дадено на М. го задължава до 15.09.2015 г. да извърши необходимите ремонти и течовете да бъдат преустановени. Установява се, че в разговор със служителите, ответника сам е споделил, че има някакви проблеми в канализацията на жилището му, което е констатирано и от ВиК специалисти. М. е предупреден, че ако не предприеме нужните действие, ще му бъде съставен акт за адм. нарушение и ще му бъде наложена глоба.

По делото са допуснати и изслушани две съдебно-техническа експертизи. Инж. Е.Г. е дала оценка на имуществените вреди в апартамента на ищеца, както следва: тераса хол – 279 лева; тераса кухня – 180 лева, кухня – 460 лева, коридор – 407 лева и санитарен възел – 122 лева, всичко на обща стойност 1 448 лева. Вещото лице по втората експертиза инж. С.А., която е специалист по ВиК, е констатирала, че в момента на огледа не е имало мокри петна. Мухъла около комините на двата апартамента е от случайни води – дъждовни или противопожарни. В апартамента на ищеца, инж. А. е установила изсъхнало петно в кухнята, което е от преустановен, според нея, теч, просмукан от бетонната плоча между кухнята и банята на ответника на петия етаж. В банята на ищеца, инж. А. е установила леко влажно петно на тавана и излага, че може да се предполага, че е от нарушена връзка или спукване на канализационни тръби в апартамента на ответника, но това е възможно да се установи като се разбие бетона на кан. канал и мозайката. По време на огледа инж. А. е установила, че общите щрангове на ВиК инсталациите на ап. 14 и ап. 15 са сухи /ап. 14 не е предмет на настоящето дело, може би вещото лице е допуснала грешка в изписването на номерата, като има предвид ап. 12/.

Като свидетел по делото е разпитан сина на ответника П. М., който също живее в апартамент 15. М. излага, че в кухнята им има съвсем малко сълзавене от мивката, поради извършен некачествен ремонт и се налагало да слагат съд, в който да се събира водата. В момента вече не капело там. Относно терасите М. излага, че същите са без козирка и те са на последния етаж, поради което пряко въздействие имат влагата и студа. Имало е оплакване от ищеца, че терасите му се наводняват, поради което свидетеля твърди, че са спрели да ги мият, а за почистването използват парцали. Преди е капело от покрива, но е направен сериозен ремонт и повредите са отстранени. Два пъти се е заплавал комина и при гасенето на пожара, водата е прониквала по стените около комина и съответно е имало поражение по мазилката.

Съда е извършил оглед на място и е констатирал, че апартамента на ищеца, в кухнята в момента има мокро петно на стената над кухненската мивка. Кухненските висящи шкафчета са свалени, същите са увредени и  по тях се виждат следи от влажни петна. В кухнята около комина има  следи от теч. На терасата на кухнята по козирката се вижда оголена арматура и има надлъжна дупка /цепнатина/. В коридора на апартамента по цялата стена от към банята и над вратата на банята има мокри петна, туна и мазилката е навдигната. В малкото коридорче на срещуположната стена на банята също има навдигната мазилка. Свален е окачения таван в банята. На тавана на банята и в момента има капки от вода. Металната конструкция на окачения таван на няколко места е ръждясала. Щтранговете в банята са сухи и тръбата за мръсния канал също е суха. Терасата на хола /дневна/ е ремонтирана и няма течове по тавана.

В апартамента на ответника, в банята щтранговете са сухи. На тавана в коридора над вратата на банята има следи от мокро петно. В кухнята около комина има следи от теч. Под мивката в кухнята е сухо и няма видими следи от теч. Пода на терасата на кухнята е с мозайка и няма видими дупки и цепнатини. Беше излята вода на терасата на кухнята на ап.15 и след това беше констатирано, че на тавана на терасата на кухнята на ап. 12 няма теч.

         По щтранговете в мазата на блока, мръсния канал и водосточната тръба няма течове и мокри петна, връзките са сухи.

    Във връзка с така преценените доказателства и изяснена фактическа обстановка се налагат следните изводи: Съгласно разпоредбата на чл. 45 от ЗЗД, в който е визиран основния състав на непозволеното увреждане, за да е налице такова е необходимо да съществуват едновременно няколко елемента от фактическия му състав – противоправно поведение, причинени вреди и причинно - следствена връзка между вредата и това поведение. Същественото тука от субективна страна е, че причиняването на вредите трябва да е извършено виновно, т. е. да е налице психическото отношение на дееца, изразено в умисъл или непредпазливост. Конкретния казус касае хипотезата на чл. 50 от ЗЗД, т. нар. обективна отговорността, а именно: „За вредите, произлезли от каквито и да са вещи, отговарят солидарно собственикът и лицето, под чийто надзор те се намират.” Отговорността по чл. 50 ЗЗД е обективна, израз на принципа, че рискът за вреди от вещи се носи от упражняващия дейността, свързана с тези вещи. За да е налице отговорност за собственика и лицето, под чийто надзор се намира вещта, за причинените вследствие на недоброто стопанисване на вещта вреди, е необходимо да се установят наличие на претърпени реални вреди, противоправно поведение, което е в причинна връзка с вредите, и установяване, че вещта е собственост на лицето, под чийто надзор се намира тя. Отговорността е обективна, независимо от вината.

В случая съда намира, че в процеса се установи, че ответника Х.М. е собственик на апартамент 15 на пети етаж от блок 2, вх. Е, който се намира над увредения апартамент 12 на етаж 4 в същия вход, собственост на ищеца. Основен проблем по делото беше изследването на причината за настъпване на вредите. Ответникът е изложил възражения, че проникването на водата в апартамента на Х.  се дължи на дефекти във вертикалните щрангове на блока, или на водосточната вертикална тръба. По несъмнен начин се доказа, че вертикалните щрангове не са причина за течовете, нито отводнителната тръба за дъждовната вода. При огледа на място бяха налични пресни мокри петна, без дъждовно време в предходните дни. От друга страна се установи, че водосточната тръба е с дебит, който не позволява задържане на вода при отвеждането и същата беше също суха в мазето, при заустване в канализацията. Вертикалните щрангове и тяхната шахта също се оказаха сухи при огледа, както в апартаментите на ищеца и ответника, така и в мазите. Същото е установено и при изготвяне на експертното заключение.

Изключването на тези причини за наводняването, налага извода, че вредите са причинени от вътрешната водопроводна и канализационна инсталация на ответника, въпреки че същата е скрита в облицовъчните материали. След водомера, разположен на вертикалния щранг, цялата ВиК инсталация принадлежи на собственика на имота и не е част от общите части на сградата. Отговорността за правилното функциониране и експлоатация на ВиК инсталацията е на собственика. Всяко лице е длъжно да стопанисва вещите си по начин, който да не уврежда други лица. Събраните по делото данни сочат, че конкретната причина за наводняване се свързва по - скоро с отвеждането на отпадната вода на ответника, отколкото с водоподаването.  

При тези изводи настоящата инстанция счита, че е изпълнен фактическия състав на разпоредбата на чл. 50 от ЗЗД, иска се явява основателен и доказан до размера на сумата от 989 лева, съгласно заключението на СТЕ и следва да бъде уважен именно в този размер, като до пълния му претендиран размер от 2 000 лева, следва да бъде отхвърлен като неоснователен. За да достигне до този извод, настоящата инстанция намира, че претенцията на ищеца относно вредите на кухненската тераса е неоснователна, тъй като и в момента на огледа не се установи да прониква вода от горната тераса, силно увредена е горната плоча на терасата, която е от страна на ищеца и същия би могъл да извърши ремонт. Пода на кухненската тераса на ответника не е увреден, не се виждат и отвори, които съществуват според твърденията на ищеца. Втората тераса откъм хола, е изцяло ремонтирана и не са налични вреди, поради което и претенцията в тази част следва да бъде отхвърлена.     

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответника да бъде осъден да заплати на ищеца сторените съдебно - деловодни разноски в размер на 240 лева, съразмерно с уважената част от иска.

На основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ще следва ищеца да бъде осъден да заплати на ответника сторените съдебно - деловодни разноски в размер на 235 лева, съразмерно с отхвърлената част от иска.

Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА на основание чл. 50, вр. чл. 45 от ЗЗД Х.М.М., адрес: *** да заплати на Х.С.Х., ЕГН **********, адрес: *** сумата 989,00 – деветстотин осемдесет и девет лева, представляваща причинени имуществени вреди на собствения апартамент на ищеца, находящ се в гр. Троян, ж. к. “Лъгът”, бл. 2, вх. Е, ет. 4, ап. 12, ведно със законната лихва, считано от 07.10.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения иск до пълния му размер от 2 000 лева.

ОСЪЖДА Х.М.М., адрес: *** да заплати на Х.С.Х., ЕГН **********, адрес: *** сумата 240,00 - двеста и четиридесет лева, сторени съдебно-деловодни разноски, съразмерно с уважената част от иска.

ОСЪЖДА Х.С.Х., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на Х.М.М., адрес: *** сумата 235,00 - двеста и тридесет и пет лева, сторени съдебно-деловодни разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                              Районен съдия: