Р Е Ш Е Н И Е

 

  112    

 

гр. Троян, 22.04.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на двадесет и втори март две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ………  като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 1014 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:  

 

Производството е образувано по искова молба, предявена от Б.П. *** против Й.С.Ш. ***.

Водим от горното съдът 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОСТАНОВЯВА режима на лични отношения на Б.П.П., ЕГН **********, адрес ***, постоянен адрес: Германия, гр. Л. със сина си П.Б. П., роден на *** г., както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 часа на съботния ден до 18,00 часа на неделния ден, като бащата следва да взима и оставя детето от дома на майката Й.С.Ш.. По време на празниците: всяка нечетна година детето ще прекарва със своя баща Б.П. Бъдни вечер и Коледа, а всяка четна година детето ще прекарва посочените празници със своята майка Й.Ш.. На рожденият ден на детето – половината ден ще прекарва с баща си или заедно в присъствието и на майката.

Бащата Б.П. ще може да взема при себе си П.П. /в България или в Германия/ за по една седмица през лятото от 01 август да 31 август, която да не съвпада с платения годишен отпуск на майката Й.Ш..

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на основание чл. 127 а от СК, заместващо съгласието на майката – Й.С.Ш., ЕГН **********, с адрес *** да бъде издаден паспорт на детето – П.Б. П., ЕГН ********** както и същото да пътува извън пределите на Република България до Германия до навършване на 18 годишна възраст, ежегодно през лятото за периода от 01 август до 31 август /за една седмица/, като бъде придружено от своя баща Б.П.П., ЕГН **********, като всеки път бъдат съобразени конкретните условия в определената държава, дали не са опасни или неблагоприятни за детето.

ОСЪЖДА Й.С.Ш., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Б.П.П., ЕГН **********, адрес ***, постоянен адрес: Германия, гр. Л. сумата 375,00 – триста  седемдесет и пет лева разноски по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

 

Районен съдия: