18.04.2016 ., .

 

, , , :

:

:

242 2016 ., ,

. 130 . 3 . , .

... ***, , ... . 130 . 3 .

450.00 , BG.

, .

. . .. 15 9 . . .

, .130 . 3 .

:

..., **********, : ***, , ..., ********** 450.00 , BG..

.

: