РЕШЕНИЕ

 

гр. Троян, 17.11.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на двадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на

прокурора ...…………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 550 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази                     

               Водим от горното съдът

                Р    Е     Ш     И    :

               ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 01.09.1979 г. в гр. Долна Митрополия, за което е съставен акт за граждански брак № 13 от 02.09.1979 г. на Община - гр. Долна Митрополия между К.А.С., ЕГН **********, адрес: *** и Д.Г.С., ЕГН **********, адрес: *** поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на основание чл. 50 от СК.

               УТВЪРЖДАВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между К.А.С., ЕГН **********, адрес: *** и Д.Г.С., ЕГН **********, адрес: *** на основание чл. 50 ал. ІІ от СК:

Семейното жилище, находящо се в гр. Долна Митрополия обл. Плевен,  ул. „Хаджи Димитър” № 28 предоставя за ползване от К.А.С..

Съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, нямат претенции към лични влогове и спестявания и към други вземания. 

 След прекратяването на брака Д.Г.С. ще възстанови предбрачното си фамилно име – Р.

         ОСЪЖДА К.А.С., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25.00 – двадесет и пет лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

  Районен съдия: