Р Е Ш Е Н И Е

 

  38    

 

гр. Троян, 15.02.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на осемнадесети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ………  като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 863 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:  

При тези свои изводи съда намира, че следва да отхвърли предявения от М.П. срещу К.М. иск с правно основание чл. 127 ал. 2 от СК.

При този изход на делото и на основание чл. 78 ал. 3 ГПК ще следва ищеца да заплати на ответницата сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 300 лева.

Мотивиран от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан, предявения от М.К.П., ЕГН **********, адрес: ***, мах. „Дудевска” № 1 против К.М.М., ЕГН **********, адрес: *** иск с правно основание чл. 127 ал. 2 от СК

ОСЪЖДА М.К.П., ЕГН **********, адрес: ***, мах. „Дудевска” № 1 ДА ЗАПЛАТИ на К.М.М., ЕГН **********, адрес: *** сумата 300 – триста лева сторени съдебно-деловодни разноски.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

 

                                                        Районен съдия: