П Р И С Ъ Д А

№ 1, гр. Троян, 21.02.2017 година

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ТРЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ в открито съдебно заседание на двадесет и първи февруари, две хиляди и седемнадесета година в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ГАТЕВА

 

                                             Съдебни заседатели: 1. М.М.

                                                                                   2. Н.Н.

                                     

съдебен секретар  В.М.

прокурор Владимир Зъзрев  

разгледа докладваното от съдия  - ГАТЕВА

НОХд. № 476 по описа за 2016 година на Троянски районен съд и въз основа на доказателствата по делото и Закона

 

                                        П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Г.З. - роден на *** ***, българин, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес ***, неженен, със средно образование, осъждан, работи ***,  ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.11.2015 година за времето от 10:50 часа до 11:30 часа в гр. Троян, Ловешка област, в СОУ „Васил Левски”, от пейка в съблекалня към ученическия физкултурен салон, отнел от владението на А.С.М.. – ученик в 6-ти клас на същото училище черна раница с надпис Still на стойност 35.00 лева и мобилен телефон “Нокия”, модел 1803 на стойност 13.00 лева, собственост на С.С.М. ***, пухено яке – грейка с две лица на стойност 30.00 лева, 4 броя работни учебни тетрадки за 6-ти клас по музика, история, български език и английски език на обща стойност 28.00 лева, собственост на Д.Л.М. ***, всички отнети вещи на обща стойност 106.00 лева, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194 ал. 1 от НК, във вр. чл. 373 ал. 2 от НПК и чл. 58 а ал. 1 от НК му налага наказание 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което редуцира с 1/3 и го ОСЪЖДА да изтърпи наказание 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание на подсъдимия Г.Г.З., с така установената само личност за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.      

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО: черна раница с оранжев надпис "STIIL" скъсана от двете страни – ДА СЕ върне на собственика С.С.М.,***.

ОСЪЖДА подсъдимия Г.Г.З., с постоянен и настоящ адрес ***,  ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Ловеч, сумата 43.64 /четиридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ лева - разноски по делото.

           ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и/или протестиране пред Ловешки окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

                                                                  

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                    

                                                                                                 1:

                                                      Съдебни заседатели:

                                                                                                 2:

 

                                                                                                 

                                                             

                                                                                                МОТИВИ  КЪМ  ПРИСЪДА № 1/21.02.2017г.

                                                 По НОХД № 476/2016г.  на ТРС

 

 

            Подсъдимият  Г.Г.З. *** е предаден на съд за престъпление  по чл. 194 ал. 1  от НК затова, че на 23.11.2015 година за времето от 10:50 часа до 11:30 часа в гр. Троян, Ловешка област, в СОУ „Васил Левски”, от пейка в съблекалня към ученическия физкултурен салон, отнел от владението на А.С.М.. – ученик в 6-ти клас на същото училище черна раница с надпис Still на стойност 35.00 лева и мобилен телефон “Нокия”, модел 1803 на стойност 13.00 лева, собственост на С.С.М. ***, пухено яке – грейка с две лица на стойност 30.00 лева, 4 броя работни учебни тетрадки за 6-ти клас по музика, история, български език и английски език на обща стойност 28.00 лева, собственост на Д.Л.М. ***, всички отнети вещи на обща стойност 106.00 лева, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои.По повод на престъплението е образувано досъдебно производство, по което са разпитани свидетели, събрани са сведения за съдебното минало, семейното положение и други характеристични данни за подсъдимия.

            Подсъдимият Г.Г.З. се явява лично в съдебно заседание и със защитника си адв.Калоян Доков, назначен  по ДП. Съдът е счел, че са налице основания за разглеждане на делото по реда на  глава 27 от НПК, при хипотезата на чл.371 т.2 от НПК, допуснал е предварително изслушване и е  разяснил на подсъдимия правата му по чл.371  от НПК, като го е уведомил, че направеното от него признание  на фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт  и съгласието му да не се събират доказателства за тези факти  ще се ползват при постановяване на присъдата. В присъствието на защитника си подсъдимият дава съгласието си  при постановяване на присъдата съдът да ползва направените от него самопризнания по чл.371 т.2  от НПК и се съгласи да не се събират доказателства  за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Чрез защитника си адв.Доков  подсъдимият  моли съда да му наложи  по-леко наказание,  като се съобрази със становището на прокурора.

В с.з. представителят на прокуратурата  поддържа обвинението така, както е повдигнато  с обвинителния акт. Счита, че престъплението и авторството му са доказани от обективна и субективна страна. Моли съда да признае подсъдимия за виновен и да му наложи наказание    на основание чл.58а от НК/предвид задължителното  приложение на този текст поради проведеното съкратено съдебно следствие –чл.373 ал.2  във вр.чл.371 т.2 от НПК във вр.чл.58а от НК/  лишаване от свобода за срок от 1/една/година,което да бъде  намалено с една трета, а изпълнението му да бъде  отложено за изпитателен срок от три години.

            От фактическа страна съдът приема за установено следното:

            Подсъдимият Г.Г.З. ***.Не е осъждан.Родителите му са починали.З. е безработен  и няма средства, с които да се издържа.

            На 23.11.2015г. около 10.50часа  подсъдимият З. се намирал в двора на  СУ „Васил Левски”  в гр.Троян, като преди това бил  употребил алкохол.Влязъл във физкултурния салон на училището, където  деца от  6-ти  „а” клас имали урок.Съблекалнята не била заключена, а в нея  били оставени раниците на учениците.З. си  „избрал” една раница – черна на цвят с оранжев надпис Still, взел я  и напуснал сградата на училището.Предварително не е разгледал какво има в нея.Когато я отворил,  видял, че е пълна с учебници и тетрадки.В нея имало и  пухено яке/грейка/ с две лица и мобилен телефон марка „Нокия” модел 1803. Учебните пособия и якето подсъдимият изхвърлил в контейнер за смет, в близост до училището.След няколко дни  продал на свидетеля Р.М.И.  раницата марка Still за сумата от 10.00лева, а на свидетеля Д.Н.Д. мобилният телефон марка „Нокия” модел 1803 за около 2.00  - 3.00 лева. Установено е, че раницата е била на  малолетния А.С.М.., син на свидетеля С.С.М. и  на Д.Л.М..

            По досъдебнато  производство е  допусната стоково- икономическа  експертиза с вещо лице Боян Христов, от заключението на която е видно, че   общата стойност на всички подробно описании по-горе вещи, отнети от подсъдимият З., възлиза на 106.00лева, както следва :   раница – черна на цвят с оранжев надпис Still – 35.00лева, пухено яке/грейка/ с две лица  - 30.00лева,  мобилен телефон марка „Нокия” модел  1803 – 13.00лева и 4 бр. тетрадки – 28.00лева.

            От така установената фактическа обстановка настоящата инстанция приема за установено, че подсъдимият Г.Г.З. е осъществил обективните и субективните признаци на престъплението по чл. чл. 194 ал. 1 от НК.От обективна страна същият  на 23.11.2015 година за времето от 10:50 часа до 11:30 часа в гр. Троян, Ловешка област, в СОУ „Васил Левски”, от пейка в съблекалня към ученическия физкултурен салон, отнел от владението на А.С.М.. – ученик в 6-ти клас на същото училище черна раница с надпис Still на стойност 35.00 лева и мобилен телефон “Нокия” модел 1803 на стойност 13.00 лева, собственост на С.С.М. ***, пухено яке – грейка с две лица на стойност 30.00 лева, 4 броя работни учебни тетрадки за 6-ти клас по музика, история, български език и английски език на обща стойност 28.00 лева, собственост на Д.Л.М. ***, всички отнети вещи на обща стойност 106.00 лева, без съгласието на собствениците.

            От субективна страна подсъдимият е действал виновно, при пряк умисъл,  с намерение противозаконно да  присвои отнетите вещи.Той е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им.

            Съдът  счита, че автор на изпълнителното деяние е подсъдимия З. и това се установява по несъмнен начин   от неговите самопризнания, които съдът изцяло кредитира, тъй като същите не са изолирани – подкрепят се от събраните на досъдебното производство писмени доказателствени средства, прочетени в с.з. на основание чл.374 във вр. чл.283 от НПК, и от показанията на свидетелите   Р.М.И., Д.Н.Д., В.Д.Д.  и С.С.М..

            Предвид разпоредбата на чл.373 ал.3 от НПК, съдът приема за установени обстоятелствата, изложени в  обвинителния акт.

Причини за извършване на престъплението –  стремежът на подсъдимия да се облагодетелства  по неправомерен начин и   тежкото му социално положение.

При определяне на вида и размера на наказанието съдът съобрази степента на вината, обществената опасност на деянието, личността на подсъдимия и императивната разпоредба на чл.373 ал.2 от НПК  във вр.чл.58 а  от НК, съгласно която при провеждане на съкратено съдебно следствие  при хипотезата на чл.371 т.2 от НПК –при самопризнания от страна на подсъдимия, следва да се приложи чл.5 от НК. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчита факта, че  подсъдимият е оказал   пълно съдействие за разкриване на обективната истина на органите на досъдебното производство и на съда, признава се  за виновен  и е в изключително тежко материално положение -  сирак, безработен и без средства за прехрана.

            При това положение  и с оглед разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК  във вр.чл.58а от НК съдът счита, че на  подсъдимия З. следва да се наложи наказание за извършеното от него престъпление 6/шест/месеца  лишаване от свобода, което да бъде намалено с една трета  и същият ще следва да изтърпи наказание 4/четири/ месеца лишаване от свобода.

С оглед  чистото съдебно минало на подсъдимия и тежкото му социално положение  съдът счита, че за постигане  целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК, не е необходимо ефективното  изтърпяване на така наложеното наказание, поради което и на основание чл.66 ал.1 от НК ще следва  да се отложи изпълнението му за изпитателен срок от  три години.

Вещественото доказателство: черна раница с оранжев надпис Still ,скъсана от двете страни.  следва да се върне на собственика С.С.М. ***.

Ще следва подсъдимият  Г.Г.З. да   заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Ловеч сумата 43.64 /четиридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ лева - разноски по делото Водим от изложеното съдът постанови присъдата си.

 

                                                                        Районен съдия: