ОПРЕДЕЛЕНИЕ               

гр. Троян, 12.06.2017 год.

 

  Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на дванадесети юни, две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

                                                         Председател: Светла Иванова

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр. дело № 304 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производство с правно основание чл.232  от ГПК .

 

Постъпила е молба от Б.М.Х.  ищец по гр.д.№304/2017година по описа на ТРС, с която заявява, че с ответника  Инвестелектрик”ООД , ЕИК 110534815  са постигнали спогодба, поради което оттегля  предявения иск за сумата  от 1000 лева имуществени и 2500 лава неимуществени вреди и моли производството по делото да бъде прекратено.

Съдът намира подадената молба с вх.№3778/ 06.06.2017г. от ищеца за основателна, тъй като е налице  хипотезата на чл.232 от ГПК – оттегляне на предявения от ищеца срещу ответника иск.

 С оглед на изложеното настоящата инстанция счита, че съдебното производство по гр.дело №304/2017г. по описа на ТРС следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №304/2017г. по описа на Троянски районен съд на основание чл.232 от ГПК, поради оттегляне на  предявения от Б.М.Х.,***, против  Инвестелектрик”ООД , ЕИК 110534815 , представлявано от управителите Николай Атанасов и Васил Серин иск за сумата  от 1000 лева имуществени и 2500 лава неимуществени вреди, за което страните да бъдат уведомени.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба, в едноседмичен  срок от съобщението на страните.

 

                                                                Районен съдия: