ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Троян, 04.12.2017 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на четвърти декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията ч. гр. дело № 1119 от 2017 г. по описа на ТРС, за да се произнесе - съобрази:

            Настоящето дело е образувано по подадена искова молба от Д.Ц.Н. *** против Д.Х.С. *** «Най клуб 16» ЕООД – гр. Плевен, представител Фрона Георгиева с посочено правно основание чл. 124 ал. 1 – установителен иск за право на собственост и чл. 537 ал. 2 от ГПК – отмяна на нот. акт.

С молба от 24.11.2017 г. ищеца Д.Н. е заявил, че на основание чл. 233 от ГПК се отказва от предявения иск и моли съда да прекрати производството по делото. 

Водим от изложеното и на основание чл. 233 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1119/2017 г. по описа на Районен съд – Троян, поради отказ от иска на ищеца Д.Ц.Н., ЕГН **********, адрес: ***.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на страните.

 

Районен съдия: