Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 201     

 

гр. Троян, 26.06.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на шести юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ……………….

……………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 190 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

            К.К.К. *** е предявил срещу М.П.К. *** иск за развод по чл. 49 ал. 1 от СК.

Водим от изложеното съдът

                

       Р    Е    Ш    И    :

 

ПРЕКРАТЯВА брака между К.К.К., ЕГН **********, адрес: ***, мах. „Дудевска” № 1 и М.П.К., ЕГН **********, адрес: ***, сключен с Акт № 147 от 02.09.1985 г. на Община Троян поради дълбоко и непоправимо разстройство.

ЗА БЪДЕЩЕ съпругата ще носи предбрачното си фамилно име - Г.

ОБЯВЯВА, че съпрузите не притежават семейно жилище, нямат претенции един към друг за лична издръжка, за придобито по време на барака движимо имущество, банкови сметки и влогове.

 ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 50,00 - петдесет лева.

ОСЪЖДА К.К.К., ЕГН **********, адрес: ***, мах. „Дудевска” № 1 да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Троян окончателна държавна такса в размер на 25,00 –двадесет и пет лева.

Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

Районен съдия: