ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Троян, 11.05.2017 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на единадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря …………………………., като разгледа докладваната от съдията гр. дело № 390 от 2017 г. по описа на ТРС, за да се произнесе - съобрази:

            Настоящето дело е образувано по подадена искова молба по реда на чл. 143 от СК от И.М.Ц. *** против П.Х.П. ***. Ищцата излага, че ответника е бил осъден да заплаща месечена издръжка в размер на 55,00 лева за малолетното им дете Д.П.П., която сума е вече твърде недостатъчна за отглеждането на детето. Моли съда П. да бъде осъден да заплаща месечна издръжка в размер на 160,00 лева.

С молба вх. № 3062 от 04.05.2017 г. И.Ц. моли съда да прекрати делото, поради оттегляне на иска.

Водим от изложеното и на основание чл. 232 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 390/2017 г. по описа на Районен съд – Троян, поради оттегляне на иска от И.М.Ц., ЕГН **********, адрес: ***.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на страните.

 

Районен съдия: