Р Е Ш Е Н И Е

 

      

 

гр. Троян, 19.09.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и девети август две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ………………. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 439 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

Д.В.П. *** е предявила срещу Д.П. *** за развод по чл. 49 ал. 1 от СК.         

Водим от горното съдът

 

                Р    Е     Ш     И    :

               ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 20.06.1998 г. в гр. Троян, за което е съставен акт за граждански брак № 60/20.06.1998 г. на Община Троян между Д.В.П. с адрес: ***, ЕГН ********** и Д.П.П., с адрес: ***, ЕГН ********** поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на основание чл. 50 от СК.

               УТВЪРЖДАВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между Д.В.П. с адрес: ***, ЕГН ********** и Д.П.П., с адрес: ***, ЕГН ********** на основание чл. 50 ал. 2 от СК:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от брака непълнолетно дете Й.Д.П., ЕГН **********, се предоставят за упражняване на бащата Д.П.П.. Местоживеенето на детето се определя по настоящия адрес на бащата: гр. Троян, ул. "Христо Гадевски" № 2, ет. 4, ап. 11.

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на родените от брака малолетни деца -Е.Д.П., ЕГН ********** и С.Д.П., ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката Д.В.П.. Местоживеенето на децата се определя по настоящия адрес на майката: гр. Троян, ж. к.  „Лъгът”, бл. 3, вх. Д, ет. 1, ап. 2.

РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ: бащата Д.П.П. ще има право да контактува с децата сиЕ.Д.П., ЕГН **********, и С.Д.П., ЕГН ********** всяка втора събота и неделя от месеца, по един ден от празничните дни около Великден, Коледа и Нова година, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката;

майката Д.В.П. ще има право да контактува с детето си Й.Д.П., ЕГН ********** всяка втора събота и неделя от месеца, по един ден от празничните дни около Великден, Коледа и Нова година, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.

ОСЪЖДА Д.П.П., с адрес: ***, ЕГН ********** да заплаща на Д.В.П. с адрес: ***, ЕГН **********, в качеството й на законен представител и родител, упражняващ родителските права върху малолетнитеЕ.Д.П., ЕГН **********, и С.Д.П., ЕГН ********** месечна издръжка в размер по 115 - сто и петнадесет лева за всяко едно от децата, считано от 15.05.2017 год. до настъпването на законно основание за нейното изменяване или прекратяване.

ОСЪЖДА Д.В.П. с адрес: ***, ЕГН ********** да заплаща на Й.Д.П., ЕГН **********, като непълнолетен, със съгласието на своя баща и законен представител Д.П.П., с адрес: ***, ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 115 - сто и петнадесет лева, считано от 15.05.2017 год. до настъпването на законно основание за нейното изменяване или прекратяване.

Съпрузите са декларирали, че не си дължат издръжка един на друг. Никой от съпрузите няма претенции към другия съпруг за средства по лични влогове и сметки в банки, двамата не са придобили движими и недвижимо имущество в режим на СИО.

След прекратяването на брака молителката Д.В.П. ще възстанови предбрачното си фамилно име – В..

ОСЪЖДА Д.П.П., с адрес: ***, ЕГН ********** да заплати  в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 25.00 двадесет и пет лева окончателна държавна такса, както и както и 165.60 – сто шестдесет и пет лева и 60 ст. ДТ върху размера на присъдената издръжка за три години.   ОСЪЖДА Д.В.П. с адрес: ***, ЕГН ********** да заплати  в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 82.80 – осемдесет и два лева и 80 ст. ДТ върху размера на присъдената издръжка за три години. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                           Районен съдия: