РЕШЕНИЕ № 50

 

гр. Троян, 20.02.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на трети февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на

прокурора ...…………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 849 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе – съобрази:

 

                         Предявен е иск от И.Н.К. *** против М.П.К. *** правно основание чл. 49 ал. 1 от СК.

               Водим от горното съдът

                Р    Е     Ш     И    :

               ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 17.02.1985 г. в гр. Троян, за което е съставен акт за граждански брак № 18 от 17.02.1985 г. на Община - гр. Троян между М.П.К., ЕГН **********, адрес: *** и И.Н.К., ЕГН **********, съд. адрес: *** поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на основание чл. 50 от СК.

               УТВЪРЖДАВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между М.П.К., ЕГН **********, адрес: *** и И.Н.К., ЕГН **********, съд. адрес: *** на основание чл. 50 ал. ІІ от СК:

Семейното жилище, находящо се в гр. Троян,  ул. „Мизия” № 6, вх. А, ет. 3, ап. 6 се ползва от трето лице – дъщерята на страните.

Съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, нямат претенции към лични влогове и спестявания и към други вземания. 

 След прекратяването на брака И.Н.К. ще възстанови предбрачното си фамилно име – М.

         ОСЪЖДА И.Н.К., ЕГН **********, съд. адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25.00 – двадесет и пет лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 Районен съдия: