ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Троян, 16.10.2017 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на шестнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдия Ютерова гр. дело 896/2016 год. на ТРС, за да се произнесе - съобрази:

 

          Производството по настоящето дело е спряно с протоколно определение на съда от 12.04.2017 г. на основание чл. 229 ал. 1 т. 1 от ГПК по общо съгласие на страните „Гаранционен фонд” АД – гр. София, представители Борислав Михайлов и Стефан Стоилков - ищец, и В.А.Ц. *** - ответник.

В предвидения шестмесечен законов срок, който е изтекъл на 12.10.2017 г., никоя от страните не е поискала възобновяване на производството, поради което настоящата инстанция счита, че при хипотезата на чл. 231 ал. 1 от ГПК производството по гр. дело № 896/2017 г. на ТРС следва да бъде прекратено.

Водим от изложеното и на това основание съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 896/2017 г. на ТРС на основание чл. 231 ал. 1 от ГПК.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на страните.

 

Районен съдия: