РЕШЕНИЕ

 

      

 

гр. Троян, 07.02.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и шести януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 987 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:       

 

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                            

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак, между Х.П.Х., с адрес: ***, ЕГН ********** и Т.Х.Х., с адрес: ***, ЕГН **********, сключен в с. Орешак с Акт за граждански брак № 4 от 01.10.1995 г. на Кметство с. Орешак, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

          ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава.

ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата ще носи брачното си фамилно име Х..

         Съпрузите са декларирали, че не притежават семейно жилище, недвижимо имущество, влогове и застраховки под режим на съпружеска имуществена общност.

Т.Х.Х., с горните данни получава в дял и става изключителен собственик на лек автомобил марка „Ланчия", модел „Ипсилон", peг. OB 1322 ВВ, цвят светло син. Застрахователната стойност на автомобила е 500 лева.

Х.П.Х. получава в дял и става изключителен собственик на лек автомобил марка „Фиат", модел "Браво", рег. № ОВ 1008 АХ, цвят зелен. Застрахователната стойност на автомобила е 500 лева.

ОСЪЖДА Т.Х.Х., с адрес: ***, ЕГН **********, да заплати  в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС сумата 25.00 двадесет и пет лева окончателна държавна такса, както и сумата 10,00 - десет лева ДТ, представляваща 2 % върху зстрахователната стойност на получения в дял лек автомобил.

ОСЪЖДА Х.П.Х., с адрес: ***, ЕГН ********** да заплати  в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС сумата 10,00 - десет лева ДТ, представляваща 2 % върху зстрахователната стойност на получения в дял лек автомобил.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                Районен съдия: