РЕШЕНИЕ

 

              

 

                  гр. Троян, 24.02.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, пети състав, в открито съдебно заседание на двадесет и пети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА

съдебен секретар К.Р.,

разгледа докладваното от съдията -  Радева

АН Дело № 485 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 16-0359-000664 от 20.09.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, на П.Р.Г. ***, са наложени следните административни наказания: глоба в размер 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП за нарушение по чл. 103 от същия закон; глоба в размер 10 лева на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗДвП за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от същия закон и глоба в размер 10 лева на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от същия закон. Същото е обжалвано в законоустановения срок от П.Р.Г., като с жалбата се моли да бъде отменено наказателното постановление изцяло като незаконосъобразно, неправилно и недоказано. Съображенията за горното са изложени в жалбата. Жалбоподателят П.Р.Г., редовно призован, се явява лично във второто проведено открито съдебно заседание. Явява се и упълномощеният от него процесуален представител - адвокат Е.Ц. ***, който поддържа жалбата и по същество на делото излага аргументи за незаконосъобразност, неправилност и необоснованост на наказателното постановление. Ангажирани са доказателства.  

          За ответника по жалбата РУ на МВР гр. Троян, редовно призовано, не се явява представител в съдебно заседание. В придружително писмо към  жалбата Началникът на РУ на МВР гр. Троян – гл. инспектор Радостина Петкова моли съда да остави същата без уважение и да потвърди наказателното постановление. Ангажирани са доказателства.

          От показанията на разпитаните по делото свидетели Н.К.К., Х.М.Д., С.И.Д., Р.В.В., С.Ц.Г. и И.Л.И., от приложените към делото писмени доказателства: АУАН № 658/11.09.2016г., Наказателно постановление № 16-0359-000664 от 20.09.2016г., Справка за нарушител/водач за П.Р.Г., Докладна записка рег. № 359р-20060/12.09.2016г., Заповед № 8121з-748 от 24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи, Удостоверение № 295р-8158/06.07.2016г. на Директора на ОД на МВР гр. Ловеч, Копие на Часови график за работа на нарядите от ПК при РУ гр. Троян рег. № 359р-19865 от 10.09.2016г., Информация за силите и средствата от група „Охранителна полиция“ при РУ на МВР гр. Троян за времето от 08.30 часа на 10.09.2016г. до 08.30 часа на 11.09.2016г., Пътен лист за 10.09.2016г. за лек автомобил с рег. № ОВ 6533 АМ, Пътен лист за 11.09.2016г. за лек автомобил с рег. № ОВ 6533 АМ, Пътен лист за 10.09.2016г. за лек автомобил с рег. № СА 9332 АТ и Пътен лист за 11.09.2016г. за лек автомобил с рег. № СА 9332 АТ, преценени поотделно и в тяхната взаимна обусловеност съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          На 11.09.2016г., около 04.45 часа, свидетелите Н.К.К. и Х.М.Д., и двамата служители на РУ на МВР гр. Троян, се намирали в гр. Троян, на ул. „Г.С. Раковски“, в близост до намиращия се хотел, зад дискотека „Клуб 69“, като извършвали оглед по повод настъпило ПТП. Същите видяли двама мъже във видимо нетрезво състояние – жалбоподателят П.Р.Г. и свидетелят И.Л.И., да се насочват към паркиран лек автомобил „Мерцедес“ с рег. № ОВ 9708 ВН. Виждайки полицаите, посочените две лица не се качили в автомобила, а останали до него. Свидетелите К. и Д. решили да се отдалечат от мястото и да се преместят в близост до денонощен магазин, намиращ се на кръстовището на ул. „Димитър Икономов – Димитриката“ и ул. „Г.С. Раковски“, за да могат да наблюдават автомобила и евентуално да извършат проверка на водача, в случай на движение. След няколко минути свидетелят Х.Д. видял, че двете лица се качват в лекия автомобил „Мерцедес“ с рег. № ОВ 9708 ВН и същият потегля в посока ул. „Димитър Икономов – Димитриката“. Движейки се лекият автомобил минал покрай свидетелите К. и Д. и продължил движението си по ул. „Димитър Икономов – Димитриката“ в посока ж.к. „Лъгът“. Свидетелите Н.К. и Х.Д. видяли, че автомобилът се управлява от жалбоподателя П.Р.Г. ***, за което подали сигнал на другия дежурен автопатрул в състав свидетелите Р.В.В. и С.И.Д.. Същите по това време се намирали пред сградата на РУ на МВР гр. Троян на ул. „Захари Стоянов“ № 4. Свидетелят Р.В.В., виждайки лекия автомобил „Мерцедес“ с рег. № ОВ 9708 ВН, застанал по средата на пътното платно и подал сигнал за спиране на водача със стоп палка по образец. Лекият автомобил не спрял, а продължил движението си, заобикаляйки свидетеля В., след което завил надясно по ул. „Г.С. Раковски“. Свидетелите Р.В. и С.Д. веднага се качили в патрулния автомобил и последвали лекия автомобил „Мерцедес“ с рег. № ОВ 9708 ВН, като подали светлинен сигнал. На намиращият се вляво паркинг на ул. „Г.С. Раковски“ свидетелите В. и Д. видяли, че лекия автомобил „Мерцедес“ с рег. № ОВ 9708 ВН е спрял и те спрели зад него. В този момент на място пристигнали и свидетелите Н.К. и Х.Д. с другия патрулен автомобил. В лекия автомобил „Мерцедес“ с рег. № ОВ 9708 ВН били жалбоподателят П.Р.Г. и свидетелят И.Л.И., като Г. се намирал на шофьорската седалка на автомобила, а Иванов до него, на предната дясна седалка. Свидетелят Н.К.К. поискал документите на автомобила и личните документи на жалбоподателя с цел извършване на проверка, при което Г. дал документите на автомобила, но отказал да даде своите лични документи, като заявил, че не е управлявал автомобила. Установено било, че П.Р.Г. не носи свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него. Г. отказал да му бъде извършена проба с техническо средство за употреба на алкохол отново с мотив, че не е бил водач на лекия автомобил.

         На 11.09.2016г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 658, с бланков № 977656, от свидетеля Н.К.К. – младши автоконтрольор при РУ на МВР гр. Троян, в присъствието на свидетелите Х.М.Д. и Р.В.В., вторият посочен като очевидец на нарушенията, срещу П.Р.Г. за това, че на същата дата 11.09.2016г., около 05.05 часа, в гр. Троян, ул. „Захари Стоянов” № 4, с посока на движение от ул. „Захари Стоянов“ към ул. „Г.С. Раковски“, управлява лек автомобил „Мерцедес“ с рег. № ОВ 9708 ВН, собственост на Иванка Минкова Г. с ЕГН ********** от гр. Троян и при подаден от достатъчно разстояние и разбираем сигнал за спиране със стоп палка по образец тип „МВР“ от униформен служител, облечен със светлоотразителна жилетка, водачът не се подчинява и продължава движението си. В акта е отразено, че автомобилът е спрян за проверка на ул. „Г.С. Раковски“ № 53, като водачът не е предоставил свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него, както и че в автомобила се е намирал И.Л.И.  с ЕГН **********. Актосъставителят е посочил, че с горното П.Р.Г. е нарушил разпоредбите на чл. 103 и чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. АУАН е съставен в присъствие на жалбоподателя П.Р.Г., който е отказал да подпише акта и да получи екземпляр от него, който отказ е удостоверен с трите имена, адрес и подпис на един свидетел - С.И.Д.. В предвиденият от закона тридневен срок по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН, жалбоподателят П.Р.Г. не е подавал писмено възражение срещу акта. 

          Въз основа на АУАН е издадено Наказателно постановление № 16-0359-000664 от 20.09.2016г. от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, с което на П.Р.Г. са наложени следните административни наказания: глоба в размер 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП за нарушение по чл. 103 от същия закон; глоба в размер 10 лева на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗДвП за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от същия закон и глоба в размер 10 лева на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от същия закон.

          В законоустановеният седмодневен срок жалбоподателят П.Р.Г. е подал жалба, с която моли съда да постанови решение, с което да  отмени наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно.

          Жалбата е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. Налице е активна и пасивна легитимация на страните в процеса. Предвид това жалбата е допустима и следва да бъде разгледано по същество.

          Съдът като анализира събраните по делото писмени и гласни  доказателства счита, че подадената жалба от П.Р.Г. е неоснователна и недоказана. Съдът извърши проверка на обжалваното Наказателно постановление и установи, че същото съдържа изискуемите от закона в чл. 57 от ЗАНН задължителни реквизити, а именно посочени са имената и длъжността на  лицето, което го е издало, има номер и дата, посочен е АУАН, въз основа на който е издадено НП, посочени са имената и длъжността на актосъставителя, както и местослуженето на същия, данните на нарушителя, визирани в т. 4 на чл. 57 от ЗАНН, описани са извършените нарушения, мястото на което са извършени, законовите разпоредби, които са нарушени, вида и размера на наложените наказания, дали НП подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд. НП е подписано от длъжностното лице, което го е издало. Спазен е и визираният в чл. 34, ал. 3 от ЗАНН срок за издаването на наказателно постановление. Същото е издадено от компетентен орган, съобразно изискванията на чл. 189, ал. 12 от ЗДвП и чл. 47 от ЗАНН, с оглед приложената като доказателство по делото Заповед № 8121з-748 от 24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи и Удостоверение № 295р-8158/06.07.2016г. на  Директора на ОД на МВР гр. Ловеч.

          Съдът счита, че и АУАН също е издаден от компетентно лице – свидетелят Н.К.К. – младши автоконтрольор при РУ на МВР гр. Троян, който съгласно т. 1.3 от посочената по-горе заповед е оправомощен да съставя актове за установяване на административни нарушения по ЗДвП.  АУАН е съставен в срока по чл. 34, ал. 1, б. „в” от ЗАНН.

          На следващо място, за да бъде законосъобразно издаденото Наказателно постановление следва да има съответствие между отразеното в него и в АУАН, въз основа на който се издава. В настоящият случай съдът счита, че това съответствие е налице. Спазена е и процедурата по съставяне на акта. Нарушителят е отказал да подпише акта, който отказ е удостоверен съгласно изискванията на чл. 43, ал. 2 от ЗАНН с посочване на трите имена, адрес и подпис на един свидетел. АУАН е съставен в присъствие на двама свидетели - Х.М.Д. и Р.В.В., като последният е именно служителят на полицията, който е подал сигнала за спиране със стоп палка по образец на жалбоподателя Г..

          Съдът счита, че и трите нарушения, за които е санкциониран жалбоподателя, са доказани със събраните по делото доказателства. На първо място съгласно чл. 189, ал. 2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. В  конкретния случай жалбоподателят оспорва отразеното в АУАН и НП, а именно, че е имал качеството на водач на лек автомобил „Мерцедес“ с рег. № ОВ 9708 ВН, като са ангажирани гласни доказателства – показанията на свидетелите С.Ц.Г. и И.Л.И., според които лекият автомобил е бил управляван от свидетелката С. Г. – съпруга на жалбоподателя. Съгласно показанията на тези двама свидетели, жалбоподателят се е обадил на съпругата си, която е дошла на паркинга, където е бил паркиран лекия автомобил „Мерцедес“ с рег. № ОВ 9708 ВН и тя е управлявала същия, като не е спряла на подадения от свидетеля Р.В. сигнал за спиране със стоп палка пред магазин „Дъга“, находящ се на ул. „Захари Стоянов“ № 6. Свидетелката Г. и свидетелят И.И. заявиха, че жалбоподателя се е скарал на съпругата си за това, че не е спряла, след което тя е завила по ул. „Г.С. Раковски“, спряла е автомобила на паркинга и си е тръгнала. Съдът не кредитира с доверие показанията на тези двама свидетели и приема, че жалбоподателят П.Р.Г. е управлявал лекия автомобил „Мерцедес“ с рег. № ОВ 9708 ВН на посочените в АУАН и НП дата, място и време. На първо място свидетелите Н.К. и Х.Д. заявиха, че когато автомобила е минал покрай тях, излизайки от ул. „Г.С. Раковски“ на ул. „Димитър Икономов - Димитриката“, те са видяли, че именно жалбоподателят Г. управлява автомобила. Свидетелят Р.В. също заяви, че при подаване на сигнала за спиране, той е видял, че П.Г. е водач на автомобила. Действително съдът констатира несъответствие между показанията на служителите на РУ на МВР гр. Троян – свидетелите Н.К.К., Х.М.Д., С.И.Д. и Р.В.В. с приетите като доказателства по делото пътни листи и извадки от часови графици за работа на нарядите от ПК при РУ гр. Троян от 10.09.2016г. и от 11.09.2016 година. От посочените документи се установи, че първият полицейски автомобил, който е пристигнал при автомобила „Мерцедес“ с рег. № ОВ 9708 ВН е този с рег. № ОВ 6533 АМ с полицаи С.И.Д. и Р.В.В., а не патрулният автомобил с рег. № СА 9332 АТ със свидетелите К. и Д.. Въпреки тези несъответствия, съдът счита, че не може да игнорира изцяло показанията на свидетелите К., Д., Д. и В. и да приеме за достоверна фактическата обстановка, твърдяна от жалбоподателя и свидетелите С. Г. и И.И.. Установено е, че след като лекият автомобил „Мерцедес“ с рег. № ОВ 9708 ВН не е спрял на подадения от свидетеля Р.В. сигнал за спиране със стоп палка, свидетелите В. и Д. са се качили веднага в патрулния автомобил и са последвали лекия автомобил „Мерцедес“. При пристигането им, там не е била свидетелката С. Г., а само жалбоподателя и свидетеля И.И., като Г. се е намирал на шофьорската седалка, а Иванов на предна дясна седалка на автомобила. Пред служителите на полицията, П.Р.Г. не е заявявал, че автомобилът е бил управляван от неговата съпруга. Освен това свидетелят Х.М.Д. заяви, че още когато автомобила „Мерцедес“ е потеглил от паркинга зад дискотека „Клуб 69“, в него са се качили само двамата мъже, които са били във видимо нетрезво състояние. Свидетелите К., Д. и В. заявиха, че са видяли, че именно П.Г. управлява автомобила, когато е минал първо покрай свидетелите К. и Д., а след това и покрай свидетеля Р.В. при подаване на сигнала за спиране. От всичко изложено по-горе съдът приема за установено, че жалбоподателят П.Р.Г. е имал качеството на водач на МПС, като именно той е управлявал лекия автомобил „Мерцедес“ с рег. № ОВ 9708 ВН на 11.09.2016г., около 05.05 часа.

          Съдът намира за доказано обстоятелството, че П.Р.Г. не е изпълнил задължението си да спре при подадения му от свидетеля Р.В.В. сигнал за спиране със стоп палка по образец, с което е нарушил разпоредбата на чл. 103 от ЗДвП. Съгласно тази разпоредба при подаден сигнал за спиране от контролните органи водачът на пътно превозна средство е длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място и да изпълнява неговите указания. От писмените и гласни доказателства по делото се установи, че свидетелят Р.В.В. е подал на жалбоподателя сигнал за спиране със стоп палка по образец, но Г. не е спрял, а е продължил движението си. Както свидетелят В., така и свидетелката С.Д. заявиха, че В. е бил облечен с униформа и светлоотразителна жилетка, намирал се е на средата на платното за движение. Несъмнено този сигнал е бил възприет от водача на лекия автомобил „Мерцедес“ с рег. № ОВ 9708 ВН, тъй като същият дори е заобиколил свидетеля В. и е ускорил движението си. От показанията на свидетелите К., Д., В. и Д. се доказа и че жалбоподателят П.Р.Г. не е представил на служителите на полицията свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него, с което е нарушил и разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП.

          С обжалваното Наказателно постановление № 16-0359-000664 от 20.09.2016г. на П.Р.Г. са наложени следните административни наказания: глоба в размер 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП за нарушение по чл. 103 от същия закон; глоба в размер 10 лева на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗДвП за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от същия закон и глоба в размер 10 лева на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от същия закон. Наказанията по т. 1 от наказателното постановление, а именно глоба в размер 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца са в размер над средния, предвиден за съответното нарушение в разпоредбата на чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП. Наказанията за другите две нарушения, а именно две глоби в размер 10 лева са в размер, фиксиран от законодателя. Съдът счита, че този размер и срок на наказанията са определени правилно от наказващия орган в съответствие с разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН. Съобразени са както тежестта на всяко едно от нарушенията, така и личността на нарушителя. Като доказателство по делото е приета справка за извършените от П.Р.Г. нарушения по ЗДвП и наложените за тях административни наказания. От тази справка се установява, че същият е извършил много нарушения по ЗДвП, за които са му налагани административни наказания, повечето от които не са платени. Налице е едно системно несъобразяване с правилата за движение по пътищата, което прави жалбоподателят водач с висока обществена опасност. Така определените наказания биха изпълнили целите на чл. 12 от ЗАНН, а именно да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и да се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

          С оглед горното съдът счита, че Наказателно постановление № 16-0359-000664 от 20.09.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян следва да бъде потвърдено като законосъобразно, правилно и обосновано.

          Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0359-000664 от 20.09.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, с което на П.Р.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, са наложени следните административни наказания: глоба в размер 150.00 – сто и петдесет лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 – четири месеца на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП за нарушение по чл. 103 от същия закон; глоба в размер 10.00 - десет лева на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗДвП за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от същия закон и глоба в размер 10.00 - десет лева на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от същия закон, като законосъобразно, правилно и обосновано.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                           Районен съдия: