Р Е Ш Е Н И Е

                                                        

                                                          № 5

                                     гр. Троян, 10.01.2017 година

 

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ПЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на десети януари две хиляди и седемнадесета година, в открито съдебно заседание, в следния състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА РАДЕВА 

 

                                                 

Съдебен секретар К.Р.

Прокурор ............,

разгледа докладваното от съдия РАДЕВА

Административно наказателно дело № 547 от 2016 година по описа на Троянски районен съд.

Въз основа на доказателствата по делото и Закона

 

                                                   Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия И.П.М. – роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, работи като опаковчик в „Калинел” ЕООД гр. Троян, неженен, неосъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.09.2016 г., около 15:00 часа в гр. Троян, област Ловешка, по ул. „Ген. Карцов в района на № 229 – бензиностанция „Йоана”, с посока на движение от ж.к. „Христо Смирненски” към центъра на гр. Троян, обл. Ловешка, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел, модел „Корса” с ДК № ОВ 6920 ВА, собственост на Т.С.М. от гр. Троян, обл. Ловешка, след употреба на наркотично вещество - „метамфетамин”, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drug Check 3000 с фабр. № ARJA 0071, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3 и чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер 1 000,00 лв. (Хиляда лева), която да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт по сметка на Районен съд гр. Троян.

На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия И.П.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 (ОСЕМ) МЕСЕЦА.

          На основание чл. 59, ал. 4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият И.П.М. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0359-000162/02.09.2016 г. на Началника на РУ на МВР гр. Троян, считано от 02.09.2016 г. до влизане в сила на настоящото решение.

          ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО: 1 (един) брой полиетиленов плик с бял етикет с шест силиконови печата с надпис: „Тест-касета на техническо средство Drager Drug Check 3000 с фабр. № ARJA 0071 с положителен резултат за употреба на амфетамин на лицето И.П.М., ЕГН ********** *** от дата 02.09.2016 г., мл. автоконтрольор М. М., подпис, съдържащ 1 (един) брой тест-касета на техническо средство Drager Drug Check 3000 с фабр. № ARJA 0071, ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на държавата и ДА СЕ УНИЩОЖИ.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и/или протестиране по реда на глава ХХІ от НПК пред Ловешки окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                         

                                                                    

    МОТИВИ към Решение № 5 от 10.01.2017г. по АНД № 547/2016г.

 

С Постановление от 12.12.2016г. на Николай Семов – прокурор при Районна прокуратура гр. Троян в Районен съд гр. Троян е направено предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78а от НК на обвиняемия И.П.М. *** за извършено от него престъпление по чл. 343Б, ал. 3  от НК.

          В съдебно заседание за Районна прокуратура гр. Троян, редовно призована, не се явява представител. 

          Обвиняемият И.П.М., редовно призован, се явява лично в съдебно заседание. Заявява, че изложеното в постановлението на прокурора е вярно и той осъзнава грешката си, както и съжалява за извършеното деяние. Назначеният на обвиняемия служебен защитник – адвокат К.Н. ***, в съдебно заседание излага, че намира предложението на прокурор Семов за основателно и законосъобразно. Моли съда да наложи на обвиняемия административно наказание глоба в минимален размер, като излага подробни аргументи за това в съдебно заседание. Не са ангажирани доказателства.

          От обясненията на обвиняемия И.П.М. и от приложените към делото писмени доказателства, съдът приема за доказана следната фактическа обстановка:

          Обвиняемият И.П.М. *** и понастоящем работи в „Калинел“ ЕООД гр. Троян. Същият притежава свидетелство за управление на МПС № 228428666, издадено от ОДМВР гр. Ловеч със срок на валидност до 05.08.2018 година.

          На 02.09.2016г. свидетелят Д.М.Б. – служител на РУ на МВР гр. Троян получил оперативна информация, че свидетелят Ц.Г.К. и приятелката му – свидетелката Л.Г.Г., и двамата от гр. Ловеч, държат в себе си и в обитаваното от тях жилище, находящо се в гр. Троян, ж.к. „Христо Смирненски“ наркотични вещества. С цел извършване на проверка по посочената информация, около 15.00 часа на 02.09.2016г. свидетелите Д.М.Б. и П.Т.Б. се установили с патрулен автомобил в гр. Троян, на ул. „Ген. Карцов“, в района на изхода от ж.к. „Христо Смирненски“. По същото време служителите на РУ на МВР гр. Троян М.М. М. и А.К.К. били на работа по предварително утвърден график. След обяд на същия ден, предстояло принудително спиране на движението на превозни средства по централните улици на гр. Троян поради преминаване на колоездачната обиколка. За целта свидетелите М. и К. се били установили с патрулен автомобил на кръстовището на улиците „Ген. Карцов“ и „Тиха“, непосредствено под намиращата се на ул. „Ген. Карцов“ № 229 бензиностанция „Йоана“.

          Около 15.00 часа на 02.09.2016г. свидетелите Д.Б. и П.Б. видяли излизащ от ж.к. „Христо Смирненски“ лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № ОВ 6920 ВА, управляван от обвиняемия И.П.М., в който имало и пътници. Предвид обстоятелството, че свидетелите Д.Б. и П.Б. знаели, че М. употребява наркотични вещества, последвали посочения лек автомобил в посока центъра на града. В района на бензиностанция „Йоана“, обвиняемият направил рязка маневра завой надясно като навлязъл в района на бензиностанцията и спрял. Непосредствено след него спряли и свидетелите Д.Б. и П.Б., а малко след това на място пристигнали и свидетелите М. М. и А. К. с другия патрулен автомобил, тъй като видяли ситуацията на спиране на двата автомобила. Извършена била полицейска проверка на лицата от лекия автомобил „Опел Корса“ с рег. № ОВ 6920 ВА и било установено, че същият се управлява от обвиняемия И.П.М., а в автомобила са и лицата Н.И.Н., Я.Г.Г., Л.Г.Г. и Ц.Г.К. – всички от гр. Ловеч. При извършените лични обиски на посочените лица и при претърсването на автомобила, в свидетеля Ц.Г.К. било намерено и иззето пакетче с вещество, което при извършения полеви тест реагирало на наркотично вещество „амфетамин“. В останалите лица и в автомобила не били открити други наркотични вещества. Извършена била проверка на водача на лекия автомобил – обвиняемия И.П.М. за употреба на алкохол с техническо средство, което не отчело наличие на алкохол в издишания от М. въздух. Предвид обстоятелството, че поведението на обвиняемия И.П.М. било странно, а именно същият бил неспокоен, заеквал, с блуждаещ поглед и силно разширени зеници на очите, а и предвид знанието на служителите на полицията, че М. употребява наркотични вещества, на същият следвало да бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на наркотично или друго упойващо вещество. Предвид обстоятелството, че патрулният автомобил не разполагал с такова техническо средство, проверката била извършена по-късно на същия ден с техническо средство  Drager Drug Check 3000“ с фабричен № ARJA 0071, което отчело наличие на употреба на наркотично вещество „метамфетамин“ при обвиняемия М.. Освен това в показанията си свидетелката Н.И.Н. заявила, че пред нея И.П.М. споделил, че вечерта на 01.09.2016г. е употребил метамфетамин. Горното потвърдили и свидетелите Я.Г.Г. и Л.Г.Г..

          Свидетелят М.М. М. съставил срещу обвиняемия И.П.М. АУАН № 640 от 02.09.2016г. за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, с който иззел свидетелството за управление на МПС на М. ведно с контролния му талон и свидетелство за регистрация част 2 на лекия автомобил „Опел Корса“ с рег. № ОВ 6920 ВА, който е собственост на Т.С.М. от гр. Троян. Обвиняемият подписал акта без възражения. На последният бил издаден талон за медицинско изследване № 0442225 от 02.09.2016г., в указания срок на който М. *** за вземане на кръв за химическо изследване. След като бил освидетелстван от дежурния лекар, за което е съставен Протокол, приложен на л. 14 от досъдебното производство, И.П.М. отказал да даде кръв за химическо изследване. Издадена била Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0359-000162 от 02.09.2016г. от Началника на РУ на МВР гр. Троян, с която временно е отнето свидетелството за управление на МПС на обвиняемия И.П.М. за срок от 6 месеца до решаване на въпроса за отговорността по съдебен ред.

От така установената и изложена по-горе фактическа обстановка настоящата инстанция приема за установено и доказано по безспорен и категоричен начин, че обвиняемият И.П.М. е осъществил обективните и субективните признаци на престъплението по чл. 343Б, ал. 3  от НК. От обективна страна същият на 02.09.2016 г., около 15:00 часа в гр. Троян, област Ловешка, по ул. „Ген. Карцов” в района на № 229 – бензиностанция „Йоана”, с посока на движение от ж.к. „Христо Смирненски” към центъра на гр. Троян, обл. Ловешка, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса” с ДК № ОВ 6920 ВА, собственост на Т.С.М. от гр. Троян, обл. Ловешка, след употреба на наркотично вещество - „метамфетамин”, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drug Check 3000 с фабр. № ARJA 0071. Горното се доказва по безспорен и категоричен начин с всички събрани по делото доказателства. Така установената фактическа обстановка се потвърждава и от заявеното от обвиняемия И.П.М. в съдебно заседание. Безспорно установени са всички елементи от фактическия състав на престъплението по чл. 343Б, ал. 3  от НК, а именно времето и мястото на извършване на престъплението, авторството на обвиняемия, обстоятелството, че същият е управлявал МПС – лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № ОВ 6920 ВА след употреба на наркотично вещество, което е установено по надлежния ред с годно техническо средство, одобрено от Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерство на здравеопазването и определено със Заповед на Министъра на вътрешните работи в съответствие с императивната разпоредба на чл. 1, ал. 4 от Наредба № 30 от 27.06.2001г. за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства. 

От субективна страна обвиняемият И.П.М. е действал виновно, при пряк умисъл, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им. Въпреки, че е съзнавал, че е употребил наркотично вещество М. е управлявал МПС.

Предвид изложеното съдът приема за безспорно доказано, че обвиняемият И.П.М. е осъществил състава на престъплението по чл. 343Б, ал. 3  от НК,  както от обективна, така и от субективна страна.

          С оглед на изложеното се установява, че в случая е налице хипотезата на чл. 78а от НК, а именно: обвиняемият е пълнолетно лице, за това престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода от едно до три години и глоба от 500 до 1500 лева. И.П.М. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК до настоящият момент. От деянието няма причинени другиму имуществени вреди, нито телесни повреди. Съдът счита, че целите на наказанието могат да се постигнат с освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78а от НК. Съдът е длъжен да приложи разпоредбата на чл. 78а, ал. 1 от НК, след като са налице всички кумулативни предпоставки за това. В този смисъл намира предложението прокурор Семов за основателно и законосъобразно. Предвид горното съдът е постановил решение, с което е освободил от наказателна отговорност И.П.М., като за извършеното от него престъпление по чл. 343Б, ал. 3  от НК му е наложил административно наказание глоба. При определяне размера на административното наказание съдът съобрази степента на вината, обществената опасност на деянието, личността на обвиняемия и неговото имотно състояние. Счита, че И.П.М. е съдействал на съда и органите на досъдебното производство за установяване на  обективната истина по  делото, признал се е за виновен и има критично отношение към извършеното. Понастоящем М. работи, но няма  имущество и се грижи за онкологично болната си майка. Съобразявайки  горното съдът е счел, че на обвиняемия И.П.М. следва да се наложи административно наказание глоба в минимален размер, а именно 1 000 лева, която да заплати в полза на държавата. На основание чл. 343Г във вр. чл. 78а, ал. 4 и чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът е наложил на обвиняемия и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК е приспаднал времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 02.09.2016г. до влизане в законна сила на решението. Съдът счита, че с така наложените административни наказания биха се постигнали целите на наказанието.

          С решението си съдът е постановил вещественото доказателство по делото 1 брой полиетиленов плик с бял етикет с шест силиконови печата с надпис: „Тест-касета на техническо средство Drager Drug Check 3000 с фабр. № ARJA 0071 с положителен резултат за употреба на амфетамин на лицето И.П.М., ЕГН ********** *** от дата 02.09.2016г., мл. автоконтрольор М. М., подпис, съдържащ 1 брой тест-касета на техническо средство Drager Drug Check 3000 с фабр. № ARJA 0071, да се отнеме в полза на Държавата и да се унищожи.

            По делото не са правени разноски, поради което не са възлагани такива с решението. 

            Водим от горното и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК съдът постанови решение, обявено на явилите се страни в откритото съдебно заседание, проведено на 10.01.2017 година.

 

                                                                       

Районен съдия: