Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Свидетелство за съдимост
Образци на документи
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
 Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ    Свършени дела граждански - септември 2015  
 СВЪРШЕНИ ДЕЛА ГРАЖДАНСКИ - СЕПТЕМВРИ 2015

ГР. ДЕЛО № 149/2015

ГР. ДЕЛО № 328/2015

ГР. ДЕЛО № 358/2015

ГР. ДЕЛО № 373/2015

ГР. ДЕЛО № 462/2015

ГР. ДЕЛО № 472/2015

ГР. ДЕЛО № 508/2015

ГР. ДЕЛО № 546/2015

ГР. ДЕЛО № 578/2015

ГР. ДЕЛО № 602/2014

ГР. ДЕЛО № 787/2011

ГР. ДЕЛО № 833/2015

ГР. ДЕЛО № 862/2014Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР