Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Свидетелство за съдимост
Образци на документи
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
 Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ    Свършени дела наказателни - април 2017  
 СВЪРШЕНИ ДЕЛА НАКАЗАТЕЛНИ - АПРИЛ 2017

НОХ № 8/2017

АНД № 17/2017

АНД № 32/2017

НОХ № 35/2017

АНД № 39/2017

АНД № 52/2017

АНД № 53/2017

АНД № 54/2017

НОХ № 77/2017

АНД № 78/2017

АНД № 80/2017

ЧНД № 89/2017

НОХ № 108/2017

НОХ № 111/2017

АНД № 117/2017

НОХ № 118/2017

НОХ № 119/2017

НЧХ № 120/2017

АНД № 122/2017

АНД № 123/2017

НОХ № 125/2017

НОХ № 134/2017

НОХ № 135/2017

НОХ № 229/2016

НЧХ № 456/2016

АНД № 495/2016

ЧНД № 533/2016

АНД № 540/2016

НОХ № 569/2016

АНД № 578/2016

АНД № 579/2016Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР