Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Ден на отворените врати
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Свидетелство за съдимост
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Образци на документи
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в Районен съд Троян
Бюджет
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Троян
 Общини / Кметства  
 ОБСЛУЖВАНИ ОБЩИНИ

ОБСЛУЖВАНИ ОБЩИНИ
 
                           
НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ОБСЛУЖВАНИ ОТ РАЙОНЕН СЪД гр. ТРОЯН
 
 
ОБСЛУЖВАНИ ОБЩИНИ
                      КМЕТСТВА                
Населени места: села,махали         
ОБЩИНА ТРОЯН
гр. ТРОЯН
 
с. Балабанско
 
с. Балканец
 
с. Бели Осъм
 
с. Белиш
 
с. Борима
 
м. Баба Стана
 
с. Врабево
 
с. Голяма Желязна
 
с. Горно Трапе
 
с. Гумощник
 
м. Габърска
 
с. Дебнево
 
с. Добродан
 
с. Дълбок Дол
 
м. Дрянска
 
с.Калейца
 
м. Калчевска
 
с. Ломец
 
с. Орешак
 
с. Патрешко
 
м. Райковска
 
с. Старо Село
 
с. Терзийско
 
с. Черни Осъм
 
с. Чифлик
 
с. Шипково
 
 
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
гр. АПРИЛЦИ
 
с. Велчево
 
с. Драшкова поляна
 
с. Скандалото


Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР