Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Свидетелство за съдимост
Образци на документи
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
 Общини / Кметства  
 ОБСЛУЖВАНИ ОБЩИНИ

ОБСЛУЖВАНИ ОБЩИНИ
 
                           
НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ОБСЛУЖВАНИ ОТ РАЙОНЕН СЪД гр. ТРОЯН
 
 
ОБСЛУЖВАНИ ОБЩИНИ
                      КМЕТСТВА                
Населени места: села,махали         
ОБЩИНА ТРОЯН
гр. ТРОЯН
 
с. Балабанско
 
с. Балканец
 
с. Бели Осъм
 
с. Белиш
 
с. Борима
 
м. Баба Стана
 
с. Врабево
 
с. Голяма Желязна
 
с. Горно Трапе
 
с. Гумощник
 
м. Габърска
 
с. Дебнево
 
с. Добродан
 
с. Дълбок Дол
 
м. Дрянска
 
с.Калейца
 
м. Калчевска
 
с. Ломец
 
с. Орешак
 
с. Патрешко
 
м. Райковска
 
с. Старо Село
 
с. Терзийско
 
с. Черни Осъм
 
с. Чифлик
 
с. Шипково
 
 
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
гр. АПРИЛЦИ
 
с. Велчево
 
с. Драшкова поляна
 
с. Скандалото


Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР