Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Ден на отворените врати
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Свидетелство за съдимост
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Образци на документи
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в Районен съд Троян
Бюджет
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Троян
 Нотариуси  
 

Нотариус Борис Тодоров Кожухаров (337)
Район Троян
Град Троян 5600
Адрес ул. Ангел Кънчев 7
Телефон 0670/5 82 30
Имейл bob64@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Уеб сайт няма
 
Нотариус Димитър Калчев Кънчевски (525)
Район Троян
Град Троян 5600
Адрес ул. Христо Ботев 196
Телефон 0670/ 6 05 09, 0670/ 6 26 46
Имейл notariusk@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Уеб сайт няма
 
Нотариус Маргарита Тончева Гладкова - Димитрова (477)
Район Троян
Град Троян 5600
Адрес ул. Христо Ботев 194
Телефон 0670/6 22 41, 0670/6 05 88
Имейл gladkova@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Уеб сайт няма


Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР