Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Свидетелство за съдимост
Образци на документи
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
 Нотариуси  
 

Нотариус Борис Тодоров Кожухаров (337)
Район Троян
Град Троян 5600
Адрес ул. Ангел Кънчев 7
Телефон 0670/5 82 30
Имейл bob64@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Уеб сайт няма
 
Нотариус Димитър Калчев Кънчевски (525)
Район Троян
Град Троян 5600
Адрес ул. Христо Ботев 196
Телефон 0670/ 6 05 09, 0670/ 6 26 46
Имейл notariusk@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Уеб сайт няма
 
Нотариус Маргарита Тончева Гладкова - Димитрова (477)
Район Троян
Град Троян 5600
Адрес ул. Христо Ботев 194
Телефон 0670/6 22 41, 0670/6 05 88
Имейл gladkova@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Уеб сайт няма


Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР