Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Ден на отворените врати
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Свидетелство за съдимост
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Образци на документи
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в Районен съд Троян
Бюджет
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Троян
 Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ    Свършени дела наказателни  
 СВЪРШЕНИ ДЕЛА НАКАЗАТЕЛНИ

2019

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

 

 

 

 

 

 2018

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

2017  

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

2016  

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

2015  

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 

2014  

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

  2013  

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

  

2012 

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 

2011    

 

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

  

2010    

 

януари

февруари

март

 април

 май

 юни

юли

август

септември 

 октомври

 ноември

 декември

  

2009 

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 

 

2008 

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 

 

 

 Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР