Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Свидетелство за съдимост
Образци на документи
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
 Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ    Влезли в сила дела граждански  
 ВЛЕЗЛИ В СИЛА ДЕЛА ГРАЖДАНСКИ

2018

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

2015

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 

2014

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 

 

 

 

 

 

 2013 

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 

2012

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 

2011 

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 

2010

януари

февруари

март

 април

 май

 юни

юли

август

септември

 октомври

ноември

 декември

 

2009 

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 

 2008

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 

 Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР